Posts tagged "ansatte"

Velkommen til Arne, vår nye Head of Paid Social

juni 16th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Velkommen til Arne, vår nye Head of Paid Social”

Bli kjent med Arne! Arne har jobbet med paid social i ti år på både kunde- og byråsiden. Som Head of Paid Social skal han sørge for at vi i Amidays er fremoverlente innen fagområdet.

Hei Arne! Godt å ha deg ombord! Hvem er du?

Takk! I all ydmykhet – Jeg føler meg allerde som hjemme! Jeg er en entusiastisk og tydelig sørlending som stort sett ser en god grunn til å smile! Som type liker jeg å sette preg og gjøre en forskjell. Med positiv intensjon ønsker jeg å utfordre dem rundt meg, såvel som meg selv. I jobben brenner for å få både kolleger og kunder til å drømme enda større og ta i bruk alle de utrolige verktøy som ligger like foran nesa på dem!

Hvilken erfaring har du som kan komme til nytte hos Amidays?

Jeg har jobbet med paid social i ti år på både kunde- og byråsiden. De siste fem årene har jeg vært med å bygge opp digitalbyrået Digital Opptur og ledet deres Paid Social avdeling. Tidligere har jeg også jobbet i NRK, Walt Disney og National Geographic Channel. Jeg har veldig store ambisjoner for hva som er mulig å gjøre for alle de spennende kundene til Amidays sammen med de drøyt flinke menneskene som allerede jobber her!

Hva går jobben din som Head of Paid Social ut på?

Som Head of Paid Social vil min oppgave være å sørge for at vi er så fremoverlente og flinke på  fagområdet Paid Social som overhode mulig. Min målsetting er å overgå kundens forventninger til hva de trodde var mulig. Amidays har alle mulige forutsetninger for å være det selvsagte førstevalget til enhver virksomhet som ønsker å lykkes med sosiale medier. Paid Social spiller en helt avgjørende rolle i det å skape vekst og utvikling, så jobben min er svært viktig og spennende!

Hva gleder du deg mest til fremover?

What’s not to like?! Jeg gleder meg til å  komme i gang. Jeg er veldig stolt over å være en del av et lag med så mye kompetanse og erfaring. Amidays holder et skyhøyt faglig nivå og har klart å bygge en kultur andre bør misunne.


Lina er vår nye rådgiver

juni 10th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Lina er vår nye rådgiver”

Bli kjent med vår nye rådgiver. Som rådgiver i Amidays, er hun et sentralt bindeleldd mellom våre oppdragsgivere og spesialistteam.

Velkommen, Lina! Hvem er du?

Jeg er en veldig sosial og positiv person. Jeg kommer fra Bergen, men er nå godt plantet i Oslo. Jeg trives best når det er mye som skjer, og er god på å ha mange baller i luften samtidig. På fritiden bruker jeg mye tid på å være sosial med venner. Når jeg har mulighet så er jeg veldig glad i å tilbringe tiden i naturen og trives aller best på fjellet. Jeg er også veldig glad i å spille fotball og trene.

Hvilken erfaring har du som kan komme til nytte hos Amidays?

Jeg har et årsstudium i psykologi og en Bachelorgrad i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI. Fra studiene fikk jeg en bred forståelse for markedsføring og et innblikk i hvordan vi mennesker tenker. Før jeg startet i Amidays jobbet jeg i mediebyrået Wavemaker, som er en del av byrågrupperingen Group M. Der har jeg fått både strategisk og operativ kompetanse innen medie- og markedsføringsfaget, som gjør at jeg evner å se helheten, samtidig som jeg er opptatt av detaljer.

Hva går jobben din ut på som Rådgiver?

I jobben som rådgiver vil jeg være bindeleddet mellom Amidays sine oppdragsgivere og de ulike dyktige spesialistene. Jeg skal jobbe som rådgiver, men også prosjektleder for å sikre tverrfaglig leveranse og sikre at vi er en vekstpartner for våre oppdragsgivere.

Hva slags byrå har du lyst til å være med å bygge, nå som du blir en del av oss?

Jeg har lyst å være med å bygge et byrå hvor man hver dag gleder seg til å dra på jobb. Et sted hvor alle trives, kan lære av hverandre og det er stor takhøyde for å prøve nye ting for å skape vekst. Både for ansatte i Amidays internt, men også for oppdragsgiverne. Det var dette som gjorde at jeg ønsket å jobbe i Amidays og noe jeg har lyst til å være med å bidra til fremover.


Topplassering som arbeidsplass – igjen!

mai 13th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Topplassering som arbeidsplass – igjen!”

For andre gang scorer vi langt høyere enn andre norske topp-rangerte arbeidsplasser, ifølge Great Place to Work®. Her deler vi noen tanker om hva vi tror ligger bak resultatene.

Vi har en enkel og tydelig visjon: Amidays skal bli det stedet der ansatte og kunder helst vil være. Har vi det bra på jobb og er flinke til å se og passe på hverandre som best vi kan, vil mye annet viktig komme med på kjøpet. Alt fra motivasjon til å holde seg faglig ledende til kontinuerlig å utforske smartere og mer effektive måter å oppnå resultater på til bare å være støttespillere med en ekstra “human touch” overfor alle dem vi bistår og samarbeider med utenfor byrået. 

Kort oppsummert: Har vi det bra internt står vi bedre rustet til å bidra positivt på alle andre områder.

Great Place To Work® har nå for andre år på rad hjulpet oss med å kartlegge ulike sider ved arbeidsplassen vår gjennom sin Trust Index, en undersøkelse som benyttes i kartlegging av virksomheter verden over.

Snitt-scoren blant de beste selskapene i Norge med 20 til 49 ansatte ligger i år på 88 %. Basert på en rekke spørsmål betyr det at 88 % av alle ansatte mener arbeidetstedet er et flott sted å være “all-in-all”, for å si det litt enkelt. På den siste målingen fikk Amidays nå en score på 94 %! Altså godt over snittet til arbeidsplassene som har de mest fornøyde ansatte. Det liker vi!

I år som i fjor tror vi det er noen årsaker som er viktigere enn andre bak de positive resultatene: 

  • Armslag – Mulighet til å drive frem eller påvirke retningen innen ulike ansvars- eller arbeidsområde, tror vi er viktig. Skal det fungere, trenger vi en kultur der “frihet under ansvar” praktiseres i alle deler av virksomheten. Selvledelse verdsettes veldig høyt hos oss.
  • Tydelighet – Enten noe går langt bedre eller langt dårligere enn forventet, så tror vi ærlighet i beste mening, er en forutsetning for all tillit, læring og trygghet. Vi må vite hvor vi har hverandre og hva som kan gjøres bedre, slik at vi hele tiden kan jobbe litt smartere hver dag. Gjensidig tydelighet med hverandre er en forutsetning.
  • Endringsappetit – En av de få tingene vi med sikkerhet vet, er at vi kommer til å møte nye muligheter og utfordringer raskere enn i mange andre bransjer og virksomheter. At endring langt på vei oppleves som en helt normal og spennende del av hverdagen blant oss som jobber her, slår trolig også positivt inn på trivselen. 
  • Kort vei fra ord til handling – Å ville sette fart og kraft bak små og store initiativ uten så fryktelig mye “om og men”, fører mye bra med seg. Ikke bare gjør det at vi lærer og tilegner oss kunnskap raskere, men vi reduserer også  avstanden mellom en idé eller et ønske og veien frem til konkrete resultatet av eget initiativ. Det øker opplevelsen av reell innflytelse og påvirkning i praksis.

Great Place to Work undersøkelsen er imidlertid ikke bestilt for å kunne klappe oss selv på skulderen (selv om vi gjør akkurat det her og nå). Vi har klare forbedringsområder innen samhandling, tilbakemeldingskultur, karriereutvikling, bruk av “strukturkaptial” og mye annet. Det er krevende å være i sterk vekst mange år på rad. 

Derfor jobber vi med ulike mål- og tiltakskort som adresserer de viktigste tilbakemeldingene vi har fått på ulike områder der det er rom for forbedring. Målsettingen med dette arbeidet er den samme som i fjor og året før der: Å bli det stedet der ansatte og kunder helst vi være. Toppscoren vi nå fikk gir god motivasjon til alt dette nødvendige arbeidet. 

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Amidays? Ta kontakt med oss! Det er bare å velge. Kontaktinformasjon til hver og én ligger her.


Amidays fem år – Hurra for alle som satset!

mars 16th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Amidays fem år – Hurra for alle som satset!”

Gode kollegaer, små og store oppdragsgivere, samarbeidspartnere og venner av huset. Hurra for dere! Takk for at dere satset og trodde på oss! På femårsdagen har vi spesielt lyst til å feire alle dere som har hjulpet oss frem.

En forutsetning for å kunne gjøre det man mener er riktig og til å vise hvilket potensiale som bor i en selv og andre, er at man får muligheten. Til alle dere som gjennom guts, stå-på-vilje og høye ambisjoner har gitt oss muligheter på løpende bånd siden oppstarten 16. mars 2017: Takk for at dere har gitt oss en fighting chance! 

Hurra for dere som kom om bord som kollegaer – Vi vet at vi var et nytt og ubeskrevet blad når vi inviterte nye kollegaer til å være med å satse på å bygge opp Amidays som en fremtidig felles arbeidsplass. Fantastisk at dere tok valget på dere selv og oss! Vi er takknemlig – and then some! 

Takk til dere som valgte oss som vekstpartner – Det finnes større bransjeaktører med lengre fartstid enn oss. Som ambisiøse og proffe innkjøpere ønsket dere likevel oss som miljø i arbeidet med å nå egne ekspansive virksomhetsmål. Det krever guts. Vi håper vi har vist oss tilliten verdig. Vi skal stå på og levere, også i fremtiden! 

High five til alle flinke samarbeidspartnere – Dere kan og får til så mye! Enten dere jobber i vår ende av bransjen eller med kreativitet, innhold, design eller med annen kompetanse som kompletterer vår egen. Vi er stolte av at dere har valgt å tenke stort sammen med oss – og for at vi har kunnet ha det så gøy og lærerikt med dere underveis! 

Det er ikke lett å oppsummere fem år. Listen av ting vi er stolte over å ha oppnådd begynner å fylles, men her noen highlights, blant mange:

  • Bra folk – Tillit fra 25 ansatte gjennom årenes løp, som alle har satt sine fotavtrykk i Amidays på forskjellige måter. Det har fra dag én vært et mål å bygge arbeidsplassen sammen fordi vi tror det både er smart og morsomt. 
  • Spennende oppdrag – Muligheten til å bistå et 50-talls ambisiøse oppdragsgivere med stort og smått – fra vekstplanlegging til lønnsom utforsking av digitale mulighetsrom innen marketing til trygg og smart anvendelse av egne data, for å nevne noe. 
  • Nysgjerrighet – Konstant pilotering og raskt tilpasning på bakgrunn av det som ga best resultat i ulike situasjoner. Kompetanse, tjenester og tilnærming er i kontinuerlig endring. Å utfordre status quo, er det tryggeste vi gjør.
  • Anerkjennelse – Masse små og store symbolske klapp på skulderen underveis fra folk som vil oss genuint vel, enten det har vært tomler opp på utallige fagartikler, vinner av Årets Byrå x 2, Gaselle-status, Great Place to Work eller edelt fagprismetall.  
  • Frihet – En økonomisk helsetilstand, som har gitt oss handlingsrom til å kunne ønske menneskene vi har hatt tro på velkommen til å være med å bygge videre på det mangfoldige fellesprosjektet Amidays er og skal være. 

Vi er heldige som har fått lov til å forme vår egen arbeidsplass. Tusen takk til alle dere som har bidratt til å gi oss mulighetene. 

Gratulerer med dagen, folkens!


Felix er vår nye intern

januar 12th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Felix er vår nye intern”

Som intern vil Felix lære om alle de forskjellige grenene innenfor Amidays, samtidig som han utvikler en dypere forståelse av bransjen som en helhet. Han tar siste året på en Bachelorgrad innen Business Administration, og har valgt å bruke sitt siste semester som intern hos Amidays.

(mer…)

Velkommen til Cecilia, vår nye økonomimedarbeider

oktober 20th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Velkommen til Cecilia, vår nye økonomimedarbeider”

Cecilia jobber med økonomi- og virksomhetsstyring i Amidays. Hun har god virksomhetsforståelse fra tidligere arbeidserfaring som restaurantsjef, og har jobbet som controller hos Norges største trafikkskole. Ved siden av jobben i Amidays tar Cecilia en master i økonomi og ledelse med spesialisering i samfunnsøkonomi.

(mer…)

Marte er vår nye Delivery Manager

oktober 14th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Marte er vår nye Delivery Manager”

Marte har flere års bakgrunn fra Wavemaker og var ansvarlig for leveransene til en rekke ulike kunder. I Amidays er hun et sentralt bindeledd mellom våre oppdragsgivere og ulike spesialister i form av å planlegge og styre sterke tverrfaglige leveranser.

(mer…)

Hotan er vår nye programmatiske spesialist

oktober 12th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Hotan er vår nye programmatiske spesialist”

Hotan har flere års erfaring som Ad-Operations Manager i Schibsted og har hatt ansvar for optimalisering, rådgivning og oppfølging av kampanjer for store og mellomstore annonsører bla. innen varehandel. I Amidays bidrar Hotan ytterligere til å styrke våre leveranser og tjenester innen programmatisk kjøp og anvendelse av annonseringsteknologi.

(mer…)

Madelene er vår nye Digital Analytics spesialist

august 11th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Madelene er vår nye Digital Analytics spesialist”

Madelene er spesialist på måling og analyse av alle typer trafikk- og marketing-data med bakgrunn fra Norsk Tipping og Precis Digital. Med ansvar for oppsett og implementeringer av Google Analytics og Google Tag manager, i tillegg til å arbeid med data warehouse-løsninger og datavisualisering, er Madelene en “source of truth” når det kommer til webanalyse og marketing analytics.

(mer…)

Velkommen til Johan, vår nye SEM-spesialist og digital rådgiver

august 6th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Velkommen til Johan, vår nye SEM-spesialist og digital rådgiver”

Johan arbeider som spesialist på betalt søk (SEM), som rådgiver innen bruk av paid social, og i prosjekter knyttet til digital medie- og vekststrategi. Johan har bakgrunn fra Precis Digital i København og Oslo, der han bla. var Paid Search Lead og bistod merkevarer som HBO, Loreal, AutoStore og Voice. 

(mer…)