Tilbake

Vokser innen rådgivning og henter fra Dentsu

Amidays ansetter Vegard E. Moberg som leder for SEO, Erik Auke som SEO-rådgiver og Hashir Ahmed som programmatisk- og adtech-spesialist. De skal arbeide med rådgivning innen digital markedsføring, et område som har økt i omfang som følge av koronakrisen.

Økt rådgivningsoppdrag

Krisen har aktualisert hvordan markedsføringsteknologi, bruk av data og virksomheters organisering av eget markedsarbeidet bør tilpasses nye vekstmuligheter mer effektivt. Ønske om å utfordre status quo innen marketing har for flere av Amidays sine oppdragsgivere vært den klart tryggeste veien til enhver tid. Behovet har økt under krisen. Omsetningen fra rene rådgivningsoppdrag, som i stor grad adresserer endring, har økt med rundt 30 % det siste året, og er en av årsakene bak de tre ansettelsene fra Dentsu og MiraiEX.

– Vi ser at stadig flere oppdragsgivere ønsker mer objektiv rådgivning knyttet til hvordan de kan skyte fart ut av krisen og styrke egen konkurransekraft. Det skjer uavhengig hvem som skal utføre det operative digitale markedsarbeidet. Moberg og Ahmed har begge spisskompetanse og erfaring fra å ha bistått større oppdragsgivere med nødvendig endring og nytenkning innen sine fagfelt. Derfor styrker de oss som en relevant og langsiktig vekstpartner, sier Jakob Skåltveit, daglig leder i Amidays.

Fra RED, MiraiEx og Dantsu 

Vegard E. Moberg kommer fra stillingen som senior SEO-rådgiver i RED og Iprospects London-kontor. Han vil lede tjenesteområdet som sikrer organisk synlighet og trafikkvekst, og får støtte av SEO-rådgiver Erik Auke, som kommer fra den norske kryptobørsen MiraiEx. Hashir Ahmed kommer fra stillingen som Programmatic spesialist i Amnet, som er trading-desken i Dentsu-nettverket. I tillegg har Ahmed adtech-erfaring fra flere år i Schibsted Media Group. De vil alle arbeide i krysningspunktet mellom digital rådgivning, effektiv implementering og gjennomføring av tiltak, henholdsvis innen organisk søk og datadrevet annonsering. 

– Å utforske hvordan virksomheter kan oppnå et optimalt samspill mellom ikke-betalt og betalt trafikkvekst, er mer aktuelt nå enn noensinne. Her ligger cruxet som gjør det mulig å hente ut «more for less» innen langsiktig marketing-effekt. At en bedrifts tjenester og produkter blir funnet og forstått gjennom søk, er for de aller fleste forretningskritisk. Hjelp til å forstå hvordan Googles algoritme påvirker bedrifters evne til å være synlige overfor sine kunder og øvrige stakeholdere, og hvilke tiltak som vil gi trafikkvekst, er noe av den viktigste rådgivningen vi bistår våre oppdragsgivere med nå, sier Vegard E. Moberg, Head of SEO, i Amidays.

Bedre beslutningsgrunnlag

Koronakrisen har ført til at flere markedssjefer har måttet kutte i sine budsjetter. Samtidig har forventningene til bidrag som kan sikre virksomheten fremtidige inntekter blitt større. Det har økt behovet for bedre beslutningsgrunnlag fordi prioriteringene blir mange og vanskelige i en slik «balancing act».

–  Jeg er imponert over hvordan mange annonsører har klart å arbeide parallelt med kortsiktig krisehåndtering og langsiktig digital planlegging, der marketing gjøres til en viktigere motor for fremtidig forretningsmessig vekst. Behovet for rask tilgang til actionable data, har skutt i taket. Her ser vi at kompetansen vår fra å ha sittet på begge sider av bordet og posisjonen som et teknologi-agnostisk og uavhengig byrå, oppleves som relevant og trygg. Det er ofte ikke mer komplisert enn at mange kunder ønsker reelt objektive anbefalinger, som er til å forstå. Og da fra en partner med en åpen samarbeidsmodell, der byrået ikke tjener mer penger på å anbefale et virkemiddel eller tiltak versus et annet, sier Skåltveit.

Krisen berører selvsagt også Amidays. Det har imidlertid ikke vært behov for å permittere ansatte, justere ned lønnskostnader eller søke om offentlig støtte eller tilskudd ennå.

 

https://kampanje.com/jobb/2020/06/amidays-ansetter-tross-koronakrise–henter-to-fra-dentsu-konsernet/

 

Kontaktinfo: Jakob Skåltveit, Daglig leder, Amidays

E: [email protected] / M: 90565902