Tjenester

Vi gjør det enklere å få tilgang på relevante eksperter og tjenester som matcher dine reelle behov. Våre to kompletterende tjenesteområder kan skaleres opp og ned fra måned til måned – enten du trenger spisset rådgivning eller operativ kapasitet til håndtering av digital annonsering.

Rådgivning

 

Med mange års erfaring fra markedsførings- og teknologiledelse og strategisk rådgivning, der vi har bistått flere av markedets mest fremoverlente selskaper, vet vi en god del om ulike bransjers særegne utfordringer og muligheter. Denne forståelsen kombinerer vi med det vi kan best; nemlig å bygge bro mellom markedsføring, teknologi og bruk av data.

MarTech – Markedsføringsteknologi

Rett bruk av sofistikert markedsførings- og annonseringsteknologi, er ofte krevende. Samtidig kan mange små og store annonsører selv være tjent med å ta mer kontroll over de viktigste delene av sin digitale annonsering. Ønsker du å avdekke hva din virksomhet kan og bør håndtere internt kontra hva du er mest tjent med å overlate til et eksternt byrå, kan vi bistå med kunnskap, erfaring, fakta og råd. På denne måten får du de beste forutsetningene til å treffe gode avgjørelser tilpasset din markedsavdeling og dine behov.

Vi tilbyr løpende sparring, workshops eller prosjektbasert bistand som hjelper deg med å utnytte mulighetene som ny teknologi gir. Vi kan bistå enten du er annonsør som vil oppnå bedre resultater fra egen markedsføring, eller om du er publisist som vil øke inntektene fra trafikken på sidene dine.

Kjøper du allerede programmatisk annonsering av et annet byrå, men er usikker på hva du får, hvor dine annonser vises, og hva du egentlig betaler for? Da hjelper vi deg med å forstå mer av hva som skjer, slik at du kan bli en enda bedre og tydeligere innkjøper.

Digital analyse og data

Å samle inn, analysere og sikre anvendelse av data i praksis, er noe av det viktigste vi bistår våre oppdragsgivere med. Dette er ofte forutsetningen for å kunne nyttegjøre seg av mulighetsrommet innen ulike former for digital markedsføring. Vårt mantra i Amidays har alltid vært at data skal være “actionable” for å kunne representere verdi, både for oss som rådgivere og deg som oppdragsgiver. Vårt viktigste bidrag er å trekke ut essensen av de mest relevante dataene fra dine kanaler og ulike kilder, analysere disse og presentere tydelige og innsiktsbaserte anbefalinger basert på denne innsikten, slik at både markedsavdelinger og ledergrupper får et faktabasert og pålitelig beslutningsgrunnlag til støtte for viktige veivalg og prioriteringer. 

 

For å bidra til å gjøre ulike former for data mer tilgjengelige, setter vi opp automatiserte dashboard-løsninger, der all informasjon fra ulike kilder oppdateres i sanntid. Vår erfaring er at dette bidrar til å økt kunnskap, nysgjerrigheten og appetit på anvendelse av data i praksis internt hos virksomhetene vi bistår. Vi er også løpende involvert i planlegging og praktisk håndtering for å sikre at personvernet til dine sluttkunder ivaretas på en trygg og lovlig måte. 

Vekstkartlegging og modenhetsanalyser

Som vekstpartner utfører vi mulighetsstudier og audits for våre oppdragsgivere, ofte i krysningspunktet mellom salg, markedsføring og forretningsutvikling. Ved hjelp av teknologi, data og analyse leverer vi gap-analyser som avdekker hvor du har størst potensiale for videre vekst og hvordan gapene som hindrer vekst kan tettes. Vi analyserer også det digitale modenhetsnivået innen markeds- og annonseringsteknologi og databruk i virksomheter, samt hvor potensialet for en sterkere kobling mellom forretningsmål, inntjening og digital markedsføring er størst. 

 

De fleste selskaper har klare målsettinger koblet til vekst, omsetning og resultater. Vi ser imidlertid ofte at det mangler et tilsvarende tydelig bilde av hvordan de ulike digitale kanalene skal bidra til å nå målene som er satt. Her hjelper vi med å definere tydelige målsettinger og KPI-er på kanal-nivå, som igjen kan visualiseres i et marketing dashboard skreddersydd informasjonsbehovet til ulike stakeholdere i din virksomhet. 

Marketing- og forretningsrådgivning

Med lang erfaring fra norske og internasjonale oppdragsgivere kan vi bistå som en “trusted advisor”, innleid markedssjef eller strategisk sparringspartner i enkeltprosjekter etter  behov. Vi kan rådgi, men også avlaste. I det daglige kan vi sikre at hele eller deler av det løpende marketing-maskineriet ledes og går på skinner. I hektiske perioder ser vi at rollen som markedssjefens høyre hånd kan bidra til å “simplify marketing” i praksis. 

Vurderer du å endre organiseringen av det løpende markedsarbeidet i din virksomhet kan vi bistå med å etablere en fleksibel marketing-hub bestående av egne ansatte, faste samarbeidspartnere og spissede frilansere. 

Medierådgivning

Vi har en faktabasert tilnærming til hvordan ulike kanaler, med sine unike styrker og egenskaper best bør utfylle og støtte hverandre i tråd med de forretnings-, salgs- og markedsmålene vi til enhver tids skal bidra til å nå. Vårt mål er alltid å finne den objektivt beste mediemiksen slik at du utnytter markedsmidlene dine så effektivt som mulig.

Digital annonsering og SEO

 

Enten målet ditt er å bygge kunnskap og kjennskap blant helt nye kundegrupper eller fokuset er økt salg til dem som kjenner virksomheten din godt fra før, vil ulike former for digital annonsering spille en avgjørende rolle. Hver annonseplattform har sine særegne styrker i ulike faser av en kundereise. For å sikre maksimal effekt skreddersyr vi en digital mediemiks tilpasset dine mål, der rett kanal anvendes til rett tid.

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering handler om å kjøpe annonsevisninger som synliggjør din virksomhet for akkurat dine unike målgrupper på de mest relevante nettsidene, til rett tidspunkt med riktig budskap – uten at du betaler mer enn du bør. Vi har arbeidet med programmatisk annonsering siden teknologien først ble tilgjengelig i Norden. Derfor vet vi også hvordan du kan få maksimal effekt fra dine medieinvesteringer, enten du vil kjøpe display-, video- eller native-annonsering.

Fungerer vi som et digitalt mediebyrå? Definitivt! Vi er et transparent og uavhengig byrå innen programmatisk annonsekjøp for våre kunder. Kall oss gjerne en Independent Trading Desk. Vi er riktig alternativ for deg som ikke ønsker omfattende og komplekse avtaler med et større byrånettverk. Hos oss får du likevel tilgang til ekspertisen, teknologien, nettstedene og annonseflatene du trenger. For at du som kunde skal vite hva du kjøper, har vi ingen skjulte avgifter. Vi praktiserer alltid full åpenhet om hvor dine annonser vises og hva du faktisk betaler for.

Annonsering i sosiale medier

Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til de aller fleste og er derfor en stadig viktigere kanal for å kommunisere med eksisterende og nye kunder. Gjennom sofistikert bruk av sosiale medier som en performance-kanal, hjelper vi deg med å nå ut til dine målgrupper og skape vekst.  

Skal du gjøre et produkt eller en tjeneste kjent blant riktig målgruppe og drive relevant trafikk til din nettside? Vi hjelper deg med alt fra det løpende arbeidet med kjøp og optimalisering, til smart og mer automatisert  bruk av annonseteknologi. Uansett finner vi en løsning som passer ditt behov. 

SEM – Søkemotorannonsering

Kampen om synlighet i søkemotorer blir stadig tøffere i takt med at flere kunder starter jakten på informasjon og produkter nettopp ved bruk av søk. Søkemotorannonsering eller SEM (Search Engine Marketing) står derfor sentralt. Både av hensyn til din bedrifts synlighet og for å drive direkte salg. Presise kjøp av relevant annonsering ved bruk av Google Ads og Bing Ads, der investeringer og resultater optimaliseres løpende, sikrer at din virksomhet kan kapre nye markedsandeler. Vi bistår med løpende søkemotorannonsering for din bedrift, slik at dine produkter og tjenester er synlig for riktig målgruppe til riktig tid.

SEO – Søkemotoroptimalisering

Rangerer nettsiden din høyt i de organisk resultatene til søkemotorene, gjør du det enklere for målgruppen din å finne deg når de er på jakt etter dine produkter eller tjenester. Er du synlig blant de organiske resultatene bidrar det også til å skape tillit og troverdighet fordi slik synlighet ikke kan kjøpes med annonser. I Amidays tilnærmer vi oss bruken av SEO metodisk og effektivt. Vi starter ofte med en situasjonsanalyse. En slik analyse gir deg svar på sentrale spørsmål som hva målgruppene dine faktisk er på jakt etter når de søker på nett, hvilken synlighet du har sammenliknet med dine konkurrenter, og hva du kan oppnå ved å rangere høyere blant søkemotorresultatene. SEO og SEM er en kraftfull kombinasjon. 

       

ADRESSE

Amidays AS
Bygdøy allé 1
0257 Oslo
Org nr. 918 416 846

KONTAKT

[email protected]
+47 905 65 902
+47 917 17 947