Tjenester

Vi gjør det enklere å få tilgang på relevante eksperter og tjenester som matcher dine reelle behov. Våre to kompletterende tjenesteområder kan skaleres opp og ned fra måned til måned – enten du trenger spisset rådgivning eller operativ kapasitet til håndtering av presis digital annonsering.

Digital markedsføring og SEO

 

Enten målet ditt er å bygge kunnskap og kjennskap blant helt nye kundegrupper eller fokuset er økt salg til dem som kjenner virksomheten din godt fra før, vil ulike former for digital annonsering spille en avgjørende rolle. Hver annonseplattform har sine særegne styrker i ulike faser av en kundereise. For å sikre maksimal effekt skreddersyr vi en digital mediemix tilpasset dine behov og målgrupper, der rett kanal anvendes til rett tid med rett budskap og annonsemateriell.

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering handler om å kjøpe annonsevisninger som synliggjør din virksomhet for akkurat dine unike målgrupper på de mest relevante nettsidene, til rett tidspunkt med riktig budskap – uten at du betaler mer enn du bør. Vi har arbeidet med programmatisk annonsering siden teknologien først ble tilgjengelig i Norden. Derfor vet vi også hvordan du kan få maksimal effekt fra dine medieinvesteringer, enten du vil kjøpe display-, video- eller native-annonsering.

Fungerer vi som et digitalt mediebyrå? Definitivt! Vi er et transparent og uavhengig byrå innen programmatisk annonsekjøp for våre kunder. Kall oss gjerne en Independent Trading Desk. Vi kan være et svært aktuelt alternativ for deg som ikke har behov for omfattende og komplekse avtaler med et større byrånettverk. Hos oss får du likevel tilgang til ekspertisen, teknologien, nettstedene og annonseflatene du trenger. For at du som kunde skal vite hva du kjøper, har vi ingen skjulte avgifter. Vi praktiserer alltid full åpenhet om hvor dine annonser vises og hva du faktisk betaler for.

Annonsering i sosiale medier

Det er ytterst få merkevarer som har så mange følgere i sosiale medier at de ikke trenger å betale for synlighet, dersom de fort vil nå ut til mange nye kunder. Naturlig nok er de fleste sosiale medieplattformer skapt for å tjene penger. Derfor kommer de også alltid til å tilrettelegge og støtte bedrifter som er villige til å investere markedsmidler i nettopp deres plattform, enten det er Facebook, Instagram, LinkedIn eller Snapchat.

Annonserer du smart i sosiale medier kan du sikre nødvendig synlighet og distribusjon av ditt innhold til flere brukere i dine målgrupper. Skaper din bedrift større engasjement, ligger mye til rette for at du også styrker merkevaren din og tiltrekker deg flere kunder.

Vi kan hjelpe deg i gang med egen annonsering. Dersom du ønsker det, kan vi også påta oss det løpende arbeidet med kjøp og optimalisering. Det er opp til deg. Uansett finner vi en løsning som passer behovene du har.

SEM – Søkemotorannonsering

Kampen om synlighet i søkemotorer blir stadig tøffere i takt med at flere kunder starter jakten på informasjon og produkter nettopp ved bruk av søk. Søkemotorannonsering eller SEM (Search Engine Marketing) står derfor sentralt, både av hensyn til din bedrifts synlighet og for å drive direkte salg. Presise kjøp av relevant annonsering ved bruke av Google Ads, der investeringer og resultater optimaliseres løpende, sikrer at din virksomhet kan kapre nye markedsandeler. Vi bistår med løpende søkemotorannonsering for din bedrift, slik at dine produkter og tjenester synes når det trengs. Søkemotorannonsering kan og bør sees i sammenheng med organisk søkemotoroptimalisering (SEO).

SEO – Søkemotoroptimalisering

Rangerer nettsiden din høyt i de organisk resultatene til søkemotorene, bidrar det til at du får flere besøk, som igjen kan bli til flere kunder. Det er ofte svært lønnsomt å gjøre det enkelt for målgruppene dine å finne deg når de søker etter informasjon på nett. Er du synlig i resultatene som søkemotorene presenterer, bidrar det også til å skape tillit og troverdighet fordi slik synlighet ikke kan kjøpes med annonser. I Amidays tilnærmer vi oss bruken av SEO metodisk og effektivt. Vi starter ofte med en situasjonsanalyse. En slik analyse gir deg svar på sentrale spørsmål som hva målgruppene dine faktisk er på jakt etter når de søker på nett, hvilken synlighet du har sammenliknet med dine konkurrenter, og hva du kan oppnå ved å iverksette ulike tiltak for å rangere høyere i søkemotorresultatene. SEO og SEM er en kraftfull kombinasjon.

Rådgivning

 

Med mange års erfaring fra markedsførings- og teknologiledelse og strategisk rådgivning, der vi har bistått flere av markedets mest fremoverlente selskaper, vet vi en god del om ulike bransjers høyst særegne utfordringer og muligheter. Denne forståelsen kombinerer vi med det vi kan best; nemlig å bygge bro mellom markedsføring, teknologi og bruk av data.

Teknologi- og datarådgivning

Rett bruk av avansert markedsførings- og annonseringsteknologi, der en rekke ulike typer data inngår, er ofte krevende. Samtidig kan mange små og store annonsører være tjent med selv å ta mer kontroll over de viktigste delene av sin digitale annonsering. Det kan sikre alt fra økt tilgang til egne annonsedata til mer effektiv bruk av annonsemidlene du har til rådighet. Ønsker du å avdekke hva din virksomhet kan og bør håndtere internt kontra hva du er mest tjent med å overlate til et eksternt byrå, kan vi bistå med kunnskap, erfaring fakta og råd, slik at du kan treffe gode avgjørelser tilpasset din markedsavdeling og dine behov..

Med langt erfaring innen bruk av markedsføringsteknologi og programmatisk annonsering fra både annonsør- og publisist-siden, kan vi tilby løpende sparring, workshops eller prosjektbasert bistand som hjelper deg med å utnytte de mange mulighetene som ny teknologi fører med seg. Vi kan bistå enten du er annonsør som vil oppnå bedre resultater fra egen markedsføring, eller om du er publisist som vil øke inntektene fra trafikken på sidene dine.

Kjøper du allerede programmatisk annonsering av et annet byrå, men er usikker på hva du egentlig får, hvor dine annonser vises, og hva du egentlig betaler for? Da kan vi hjelpe deg med å forstå mer av hva som skjer, slik at du kan bli en enda bedre og tydeligere innkjøper.

Vekstkartlegging

Som vekstpartner utfører vi mulighetsstudier (opportunity assessments) og audits for våre oppdragsgiver, ofte i krysningspunktet mellom salg, markedsføring og forretningsutvikling. Ved hjelp av teknologi, data og analyse leverer vi gap-analyser som avdekker hvor du har størst potensiale for videre vekst og hvordan gapene som hindrer vekst kan tettes. Vi analyserer også det digitale modenhetsnivået innen markeds- og annonseringsteknologi og databruk i virksomheter, samt hvor potensialet for en sterke kobling mellom forretningsmål, inntjening og digital marketing er størst. Ofte er det også relevant å se nærmere på kunder og konkurrenter. Våre kartleggings- og analyseprosjekter leveres alltid med faktabaserte råd og konkrete forslag til tiltak som støtter opp under oppdragsgivers overordnede marketing- og selskapsstrategi.

De fleste selskaper har klare målsetninger koblet til vekst, omsetning og resultater. Vi ser imidlertid ofte at det mangler et tilsvarende tydelig bilde av hvordan de ulike digitale kanalene, både eide, betalte og fortjente, skal bidra til å nå målene som er satt. Her hjelper vi med å definere tydelige målsettinger og KPI-er på kanal-nivå, som igjen kan visualiseres i et marketing dashboard skreddersydd informasjonsbehovet til ulike stakeholdere i din virksomhet. Med enkelt visualisert sanntidsrapportering av resultater, status og utviklingstrekk, vil du og dine kollegaer kunne ta flere og bedre faktabaserte besluttninger, enten det handler om kortsiktige prioriteringer, budsjettallokering eller planlegging av fremtidige markeds- og salgsstrategier.

Markedsføringsrådgivning

Nok kapasitet til å utarbeide markedsstrategier, planer og budsjetter, samt løpende koordinering og ledelse av markedsarbeidet, kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko. Slikt arbeidet krever tid. Tid som ikke alltid er tilgjengelig, spesielt for markedssjefer som har øvrig lederansvar, stabsfunksjoner eller roller internt. Med lang erfaring fra norske og internasjonale oppdragsgivere kan vi bistå som en “trusted advisor”, innleid markedssjef eller sparringspartner ved behov. Vi kan rådgi, men også avlaste. I det daglige kan vi sikre at hele eller deler av det løpende marketing-maskineriet ledes og går på skinner. I hektiske perioder ser vi at rollen som markedssjefens høyre hånd kan bidra til å “simplify marketing” i praksis. 

Vurderer du å endre organiseringen av det løpende markedsarbeidet i din virksomhet kan vi bistå med å etablere en fleksible marketing-hub bestående av egne ansatte, faste samarbeidspartnere og spissede frilansere. En mer fleksibel og skalerbart organisering av markedsføringsarbeidet bidra ofte til å redusere kostnadsdrivende overlapper mellom innleide ressurser, men sikrer også at man unngår kompetanse- eller kapasitets-gap i perioder der man mangler hoder og hender.

Pilotering

Vi ser en trend preget av økende kompleksitet og mindre forutsigbarhet innen digital marketing. Det skyldes at alt fra teknologibruk til medievaner til digital kjøpsatferd, er i konstant og rask endring. Derfor trengs det nye supplementer til de tradisjonelle, statiske langtidsplanene, som har preget måtene virksomheter har arbeidet på til nå. Evnen til smidig å kunne endre seg og justere egne planer basert på løpende testing og erfaringsinnhenting fra pilotering, er et kjennetegn ved selskapene som lykkes best – uavhengig av størrelse og bransje. I Amidays har vi hentet erfaring og inspirasjon fra mangeårig arbeid med ledende IT- og UX-miljøer, der agil arbeidsmetodikk, forkjærlighet for “fast prototyping”, “MVP-er” og arbeid i sprinter står sterk. 

Hos oss har vi fra dag én jobbet basert på “agile marketing”-prinsipper. For deg som kunde åpner dette for muligheten til å gjennomføre raske endringer og iterasjoner av alt fra digitale kampanjer til teknologibruk basert på det vi ser gir beviselig gode resultater i løpet av kort tid. Snarere enn å bruke måneder på detaljplanlegging av tiltak som kanskje ikke vil fungerer helt som forventet basert på en mer tradisjonell skrivebordstilnærming, jobber vi prestisjeløst, smart og raskt med løpende endring for å skape “instant value and learning”.  

Pilot-arbeid med oss vil raskt gi din virksomheten mulighet til å sjøsette målrettede digitale marketing-tiltak, som lar deg utforske nye muligheter uten å måtte ta unødvendig økonomisk risiko. Oppsidene er mange. Svært ofte ser vi lavere tidsbruk, mer internt engasjement og et mer solid fakta- og erfaringsgrunnlag som resultat. Dette kommer i tillegg til de håndfaste resultatene som piloten skaper, enten disse måles som økt trafikk, konvertering, salg, medlemsvekst eller innhenting av nye verdifulle kundedata.