Tilbake

Møt Henrik, vår nye kollega!

Nå er Henrik C. Hernes endelig ombord i Amidays. About time! Men hvem er han, hva mener han og hva skal han gjøre? Vi har stilt ham noen korte spørsmål og latt ham svare selv. Han fattet seg kun delvis i korthet. 

OK, Henrik. Helt kort, hvem er du og hva slags bakgrunn har du?

Hehe, det er ikke et enkelt spørsmål, men det enkle svaret er at jeg elsker tall, elsker å diskutere, og er glad i se flere sider av en sak. Bakgrunnen min er en bachelor i økonomi og master i datadreven innovasjon. Jeg har jobbet med litt av hvert opp gjennom studietiden og tidligere. Jeg har vært alt fra skiinstruktør til regnskapsfører, men det som nok har vært mest definere for min egen del er alt jeg har gjort ved siden av jobben. Jeg har vært aktivt med i Unge Høyre og Europeisk Ungdom siden jeg var 15 år, sittet i studentorganisasjonen ved BI, var aktiv på CBS, satt en periode i bystyret i Stavanger gjennom studietiden og alltid likt å ha mye å gjøre. Det har vært viktig for meg å prøve å påvirke det som skjer rundt meg, og miljøet jeg er i, og det er jo nettopp det som er så kult med Amidays. Både fordi jeg kommer tidlig inn i en liten bedrift og i større grad har mulighet til å være med å definere en bedriftskultur, men også fordi selskapets visjon er utrolig spennende. Vi skal være pådriveren som spør de vanskelige, men ofte nødvendige spørsmålene knyttet til hvor våre oppdragsgivere er på vei, hvorfor de har tatt de valgene du har tatt, og tørre å mene noe om hva de bør gjøre for å komme til neste nivå.  

Hva vil du primært arbeide med i Amidays?

Primært skal jeg drive de programmatiske kampanjene til kundene våre, samt dynamisk annonsering og teknologivalg. Hva det endelig betyr krever litt mer plass for å kunne forklare i detalj, men jobben min er i utgangspunktet å bruke teknologi til å skape de beste løsningene for de marketing- og forretningsmulighetene man har som virksomhet med en langsiktig plan for utvikling og vekst.

Hvorfor er din type kompetanse viktig for annonsører?

Selv om jeg ikke kan kode eller har en teknisk bakgrunn, er kompetansen min å forstå hvordan teknologi kan brukes til å oppnå forretningsmål. Det å se hvordan teknologi fungerer, kan settes sammen og utnyttes, og hvordan dette vil påvirke kompetansekrav, strategi og forretningsmål, vet jeg blir viktigere og viktigere.

Hva brenner du for rent faglig, og hvordan vil du ta tak i dette i Amidays?

Jeg har en forkjærlighet for å bruke data og innsikt for å bli bedre. Noe av det som trakk meg til bransjen er jo hvordan digitale verktøy gjør oss i stand til å omstille og tenke annerledes basert på faktiske resultater. Jeg skrev master om hvordan norske medier bruker data til å drive innovasjon, og fant det at desto mer demokratisert og åpen en bedrift er med sine data til de ansatte, desto bedre er de på innovasjon. Nå er ikke min jobb å endre strukturen i de bedriftene vi jobber med, men å vise hvordan man best utnytter den informasjonen man allerede sitter på. Dette handler i bunn og grunn om å finne ut hvilke datastrømmer som faktisk er verdifulle, greie å bruke den innsikten man faktisk samler, og handle basert på fakta fremfor synsing.

Du har vært ute en digital vinternatt før. Hva er dine viktigste erfaringer så langt, både på godt og vondt?

Selv om digitale medier gir grobunn for ekstremt mye informasjon, er det litt for lett å gå seg vill i tallene. Det er nesten umulig å ikke finne en positiv vinkling når du har 55 ulike KPIer. Samtidig er det litt for lett å se seg blind på tall som i utgangspunktet gir liten verdi for det faktiske resultatet. Litt for ofte diskuteres fortsatt klikkrater og inscreen som parameter som sier noe om verdi. Utgangspunktet er jo at det finnes uendelig med klikk på internett hver dag, verdien av et klikk er derfor lik null. Inscreen er på sin side bare et prosenttall, og gir derfor bare en del av en ligning. Hvorfor vi fortsatt rapporterer og diskuterer klikk som om det skulle gi en indikasjon på verdi er for meg ganske forbløffende. Jeg tror flere må ta en diskusjon med seg selv om samarbeidspartnere om hva de faktiske målene er.

Min erfaring er at det fortsatt er litt for langt fra de på toppen og de som sitter på kjøpene. Hvis du som kjøper kun ser på din egen kanal og dine egne resultat, går du både glipp av den effekten som skapes av andre kanaler, samt den helhetlige effekten av kampanjen. Jeg er forkjemper for at alle som sitter operativt skal vite hva som er bedriftens/kundens hoved KPI og hvordan dette påvirkes av de ulike kanalene. Dette handler først og fremst om å finne gode løsninger for å dele informasjon og mål, samt finne de beste måtene å måle samt spre denne innsikten på.

Hva er du mest fornøyd med å ha fått til så lang rent jobbmessig?

Det er flere prosjekter som har vært gøy, men personlig jobbet jeg tett med IKEA i de årene jeg var i MediaCom. Nå skal jeg ikke si at jeg hadde en yndlingskunde, men de resultatene vi oppnådde for IKEA, samt måten det teamet jobbet sammen var ekstremt gøy. Jeg jobbet i over et år med å få IKEA over på dynamisk annonsering, og det skal mye til for å endre en så stor maskin.  Å gå fra å bruke fem måneder på første prøveprosjekt, til å bruke under én måned på det som nesten var uoppnåelig ett år tidligere, det er en utrolig deilig følelse.

Det er mange meninger om programmatisk annonsering. Hva er dine beste “fjellvettregler”?

Diskusjonen har jo rast så lenge jeg har drevet med dette, og jeg føler ikke den har kommet så veldig mye lengre, dessverre. Det er fortsatt mye påstander og synsing fra mange kanter, og selv om alt er ment i beste forstand, så er litt for mye basert på en eller annen misnøye, ofte med mediebyrå, ikke med teknologien. Programmatisk er som alt annet vi jobber med bare en teknologi for å kjøpe et produkt. Har du den rette kompetansen og verktøyene på plass, er det både billigere, sikrere og bedre enn alle andre kjøpsmetoder der ute. Min fjellvettregel er derfor at stoler du ikke på at de programmatiske kjøpene dine blir gjort godt nok, eller ikke forstår det, snakk med dine fagpersoner. Spør, grav og bli sikker. Er du fortsatt usikker, så bytt fagperson. Det er ikke teknologien det er noe feil med.

Dine to beste råd om valg av markedsføringsteknologi til en CMO som planlegger for 2019?

Det er umulig å svare på, for alles utfordringer er unike, men jeg tror det er viktig at man ikke låser seg for mye til én leverandør. Fullstack-løsninger er kraftige som få, men gir også lite mulighet til å pivotere vekk, skulle man trenge en annen løsning. Nå tror jeg på et skift mot færre leverandører, men å ha mulighet til å bruke flere verktøy samtidig og om hverandre gir en fleksibilitet som kan være ekstremt verdifullt.

Når det er sagt tror jeg også på det motsatte. Vær god på de verktøyene du faktisk bruker, og invester tid i å kjenne alle løsninger som ligger i et verktøy. Det hjelper lite å kjøpe de kraftigste løsningene hvis du kun bruker den enkleste versjonen. Gjør man en slik investering så  er det viktigste av alt at man setter av tid og kompetanse til å faktisk utnytte de verktøyene til det fulle.

Beste faglige lesetips eller nettsted, og hvorfor?

Mitt go to nettsted har alltid vært Digiday.com. Vil anbefale alle som vil lære litt mer om marketing tech å sjekke “WTF is” artiklene deres her: https://digiday.com/?s=WTF. De er både enkle, men også veldig lærerike.

Jeg har nettopp lest “Ogilvy on advertising”, og selv om den er fra 1984 og for det meste dreier seg om print, syns jeg den er høyst relevant fortsatt. Det spennende å lese hvordan han alltid setter sin lit til innsikt, samt ganske imponerende at mange av de tingene han ser på som utfordringer fortsatt blir diskutert i dag.

Helt til slutt, hvorfor Amidays istedenfor et av de store, internasjonale nettverksbyråene i din nye jobb?

Helt klart fordi jeg har lyst å påvirke! Selv om kompetansemiljøene nok er større i internasjonale byråer betyr ikke det nødvendigvis at man lærer mer der. Min bakgrunn fra innovasjon kommer fra at jeg har hatt lyst å være med på noe fra starten, og bredden av det man kan lære tror jeg er vesentlig større i et lite byrå. Samtidig tror jeg på folka som jo helt klart er det viktigste, så hva var det egentlig å si nei til?