Tilbake

Møt mannen som passer på pengene!

Å ha orden i de økonomiske sysakene har vært en prioritet i Amidays fra dag én. Byrånorges trolig yngste økonomisjef jobber imidlertid med langt mer enn bokføring og budsjettering. Hils på Simen! 

Hvem er du, Simen? 

Jeg er en strukturert og hardtarbeidende fyr som trives godt med mye ansvar, og liker aller best å jobbe med meningsfulle oppgaver som jeg føler bidrar til at mine kolleger får gjort sitt arbeid på best mulig måte.  

Hva går egentlig jobben din som økonomisjef ut på, om du skal forklare det enkelt? 

Ved siden av løpende regnskap, og alt det medfører, jobber jeg med økonomi- og virksomhetsstyring gjennom budsjettering, kontinuerlig oppfølgingsarbeid av driften vår, og jeg utvikler analyser vi bruker som beslutningsgrunnlag for veien videre. Jeg blir stadig mer oppdatert på hvordan det operasjonelle arbeidet i Amidays foregår, og er involvert i planlegging- og oppfølgingsarbeid i forbindelse med våre prosjekter.

Hvorfor er dette viktig? 

Vi har en enkel og klok tilnærming i Amidays som innebærer at alle skal få jobbe mest mulig med det de brenner for og har best forutsetninger til gjøre virkelig bra. Som økonomiansvarlig får jeg jobbe med viktige oppgaver jeg synes er spennende og utviklende. Samtidig tilrettelegger jeg for at mine gode medarbeidere skal kunne konsentrere seg mest mulig om det som skape de beste resultatene for kundene våre.

Det høres ut som et viktig ansvar for en relativt ung fyr. Hvilke forutsetninger  og erfaringer hadde du, som gjorde at du fikk jobben?

Økonomi og virksomhetsutvikling har alltid ligget mitt hjerte nært. Fra jeg gikk på videregående har jeg budsjettert min egen økonomi (som riktignok har vært en del mer fornuftig enn jeg selv var på den tiden), og særlig muligheten til å få bidra til å bygge opp et selskap har så lenge jeg kan huske vært min drøm. Før jeg begynte i Amidays jobbet jeg blant annet med regnskap og økonomistyring i en ideell organisasjon ved siden av økonomistudier. Da jeg ble ferdig med utdanningen kom jeg i kontakt med denne ambisiøse gjengen, og kunne ikke annet enn å kaste meg på muligheten til å få bidra til å utvikle noe så spennende. 

Hvilke ambisjoner har du for deg selv og gjengen du er satt til å holde i ørene på en bestemt, men vennlig måte? 

Jeg føler meg utrolig priviligert som får jobbe med en gjeng så entusiastiske og bra hoder, og vil fortsette å gjøre mitt aller beste for at vi skal ha en god, trygg, produktiv arbeidsplass. 

Hva er viktig for at du skal lykkes og trives i rollen din? 

Jeg trives aller best når det er mye å gjøre, og for at jeg skal gjøre min jobb på best mulig måte trenger jeg å utfordres med spennende oppgaver jeg opplever gir oss konkrete, verdifulle resultater. 

Hvilke råd har du til andre unge selskaper, basert på erfaringene du har gjort deg så langt i Amidays?

Etableringen av en god kultur, fornuftig delegering av arbeidsoppgaver, ansvarlig tilnærming til vekst, ansettelse av de riktige menneskene, løpende kontroll over selskapets økonomi, og evnen til å forstå og uttrykke hva man selv gjør aller best, både som person og som selskap, opplever jeg er det viktigste for et ungt selskap.