Posts tagged "Programmatisk"

Vises merkevaren din i en trygg kontekst?

april 4th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Vises merkevaren din i en trygg kontekst?”

Konteksten som dine annonser vises i, er nå mer aktuelt enn noen gang. Men hvordan vet du egentlig hvilken kontekst du havner i når du bruker programmatisk annonsering?

Uavhengig av mediebildet, skal du som annonsør være sikker på at dine annonser vises i en trygg kontekst. Derfor står trygghet som den viktigste prioriteten når vi i Amidays kjører programmatisk annonsering for våre oppdragsgivere. Det er det heldigvis gode muligheter for å sikre, men det krever kunnskap om muligheter og utfordringer som finnes i den programmatiske verden.

Utover de mange tiltakene vi gjør i all programmatisk annonsering, så dukker det opp ekstraordinære situasjoner som gjør at vi må gjøre ytterligere tiltak for å sikre en trygg kontekst. Dagens mediebilde er sterkt preget av krigen i Ukraina, med artikler og bilder fra den alvorlige situasjonen. I lys av dette og andre alvorlige hendelser, er det naturlig at annonsører er ekstra varsomme med hvilket miljø merkevaren er synlig i. For noen er det riktig i slike situasjoner å pause annonseringen, men for de aller fleste er ikke det en god løsning. Vi oppfordrer derimot til å trå ekstra varsomt, og sørge for å ha kontroll på hvor annonsebudskapene vises.

I Amidays har vi en rekke tiltak for hånden, som gjør at vi på en trygg måte kan kontrollere hvor annonsene vises. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere hvilke nettsteder og hvilke type artikler som er aktuelle for den enkelte annonsør. Norske publisister og mediehus jobber proaktivt for alltid å sikre de beste annonseringsmulighetene. I ekstraordinære situasjoner som vi står ovenfor, har vi opprettet egne kjøpsdealer hos blant annet Amedia, Aller og Schibsted. Disse garanterer at annonser ikke vises i en uheldig kontekst.

Det er viktig å være klar over at slike tiltak vil kunne få noen konsekvenser i form av mindre volum, og kanskje vanskeligheter med å nå målgruppen med like bred dekning som vanlig. Dette er likevel et godt alternativ til å stoppe markedsføringen helt, da det er viktig med kontinuerlig tilstedeværelse for å være synlig for målgruppen(e), samt å sikre at man jobber mot de overordnede målsetningene.

Vi forteller deg gjerne hvordan vi kan gjøre dette i praksis for din annonsering, slik at du kan sikre en trygg tilstedeværelse for din merkevare – for løpende annonsering og i situasjoner som krever ekstra varsomhet.


Programmatisk podcast- og lydreklame

februar 23rd, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Programmatisk podcast- og lydreklame”

Podcast er en mediekanal som har vokst kraftig de siste årene, og er fremdeles i sterk vekst. Ukentlig lytter 32% av befolkningen til podcast, og mediet står for 11% av det totale lydkonsumet*. Visste du at veien til å annonsere med ditt budskap i relevante podcaster og på digital radio er kort, også når du har et begrenset markedsbudsjett?

Moduset når man hører på podcast er unikt. Underholdning er den viktigste driveren for podcastlytting, og deretter følger ønske om å lære nye ting, holde seg oppdatert, og å slappe av som viktige grunner*. Det er et oppsøkende medie hvor konsumeringen av innhold er positivt assosiert, og graden av lojalitet er høy. Dette gjør podcastlytting personlig, og lytterne hører og engasjerer seg gjerne i innholdet på en mer aktiv måte enn i andre medier. Med annonsering så har man dermed mulighet til å komme tett på målgruppen med sitt budskap. Det høres spennende ut, men passer det for min merkevare, og bidrar det til å nå mine markedsmål –  er spørsmål du kanskje stiller deg?

I Den store Podrapporten fra 2021 så oppgir 44% at de har gjort en handling basert på informasjon om produkter eller tjenester i en podcast. Flesteparten av disse har søkt etter mer informasjon, og hele 32% har vurdert å kjøpe som følge av det de har hørt*. Dette viser til at kanalen kan benyttes i flere ulike steg i kundens kjøpsreise, men det er viktig å være bevisst hvilken oppgave kanalen skal løse før man går igang med planleggingen.  

3 ting som er viktig å vurdere før man går igang med podcastannonsering

  • Hvem er målgruppen din? 
  • Hva er målsetningen?
  • Hvor i kjøpsreisen skal du påvirke målgruppen?

Podcast kan kjøpes på ulike måter. I tillegg til direktekjøp og kjøp gjennom nettverk så har vi i Amidays god erfaring med programmatiske annonsekjøp i podcast og digital radio (internasjonalt ofte kalt programmatic audio). For flere av våre oppdragsgivere har vi gjennom programmatisk lydannonsering oppnådd gode resultater. Programmatisk lydreklame har gitt  betydelig økt dekning i hyperrelevante målgrupper – på en svært kostnadseffektiv måte. Slik bidro programmatisk til å øke merkevarekjennskapen ytterligere, gjennom plassering av lyd i en kanal hvor budskapet får spesielt høy oppmerksomhet. Annonsekjøpene ga en fin tilleggsdekning til øvrig annonsering, og sørget for en forsterket effekt av de totale markedsaktivitetene. 

Målretting, fleksibilitet og kostnadseffektivitet gjør programmatiske kjøp av digital lyd effektivt, og programmatiske kjøp gjør podcast og digital radio mer tilgjengelig for flere annonsører. I Amidays tester vi stadig ut ulike grep innen det programmatiske området for å sørge for at annonsørenes budskap når best frem til ønsket målgruppe. Mulighetene er mange! Ta kontakt om du vil vite mer. 


*Kilde: Den store Podrapporten 2021: https://www.bauermedianorge.no/wp-content/uploads/2021/04/DenStorePodrapporten2021.pdf


Hotan er vår nye programmatiske spesialist

oktober 12th, 2021 Posted by Aktuelt 0 comments on “Hotan er vår nye programmatiske spesialist”

Hotan har flere års erfaring som Ad-Operations Manager i Schibsted og har hatt ansvar for optimalisering, rådgivning og oppfølging av kampanjer for store og mellomstore annonsører bla. innen varehandel. I Amidays bidrar Hotan ytterligere til å styrke våre leveranser og tjenester innen programmatisk kjøp og anvendelse av annonseringsteknologi.

(mer…)

Velkommen til Hashir, vår nye programmatiske spesialist!

juni 5th, 2020 Posted by Aktuelt 0 comments on “Velkommen til Hashir, vår nye programmatiske spesialist!”

Hashir skal jobbe som programmatisk- og ad-tech-spesialist i tillegg til å jobbe med digital rådgivning og oppfølging av kunder. Han har tidligere jobbet som Ad-Ops Manager i Schibsted og kommer rett fra en stilling som Programmatic Specialist i Amnet/Amplifi (Dentsu). 

(mer…)

Vokser innen rådgivning og henter fra Dentsu

juni 3rd, 2020 Posted by Aktuelt 0 comments on “Vokser innen rådgivning og henter fra Dentsu”

Amidays ansetter Vegard E. Moberg som leder for SEO, Erik Auke som SEO-rådgiver og Hashir Ahmed som programmatisk- og adtech-spesialist. De skal arbeide med rådgivning innen digital markedsføring, et område som har økt i omfang som følge av koronakrisen.

(mer…)

Elisabeth Gullikstad Albech

Hils på Elisabeth, vår nye seniorrådgiver

januar 6th, 2020 Posted by Aktuelt 0 comments on “Hils på Elisabeth, vår nye seniorrådgiver”

Med lang erfaring fra både publisist og teknologibyrå-siden, vet Elisabeth mye om hva som skal til for å utnytte programmatiske muligheter fullt ut. I tillegg er hun god til å holde både oss kollegaer og våre oppdragsgivere velmenende i ørene!  

(mer…)

Arvid Cedergren

Klar for å møte Googles programmatiske endringer?

mars 11th, 2019 Posted by Aktuelt 0 comments on “Klar for å møte Googles programmatiske endringer?”

Google endrer sitt programmatiske auksjonssystem. Hva betyr det for deg som annonsør, publisist eller programmatisk mediekjøper?

(mer…)

Høyre og Amidays i nytt samarbeid

januar 9th, 2019 Posted by Aktuelt 0 comments on “Høyre og Amidays i nytt samarbeid”

Høyre har valgt Amidays som rådgiver på bruk av markedsføringsteknologi. Forberedelsene frem mot lokalvalget i 2019 har allerede startet.

(mer…)

Slik unngår du å annonsere på feil nettsted

februar 3rd, 2018 Posted by Aktuelt 0 comments on “Slik unngår du å annonsere på feil nettsted”

Dagens Næringsliv løfter i dag frem en viktig og interessant sak om norske annonsører som havner på nettsteder for falske nyheter. Her deler vi noen tips til hvordan virksomheter kan unngå å se sine egne annonser på Breitbart og andre uønskede nettsider.

Bakgrunnen for DNs sak, er en prisverdig og høyst aktuell gjennomgang av 2000 ulike nettsteder som Annonsørforeningen (ANFO) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har gjennomført. Målet har vært å avdekke om norske annonsører fortsatt er tilstede med annonsering på ulike useriøse eller kontroversielle nettsteder på tross av økt fokus og bevissthet knyttet til denne problemstillingen. Det har vært snakket mye om brand safety innen fagfeltet vårt den siste tiden. Men kanskje ikke nok?

Resultatene fra ANFO / MBL undersøkelsen bør være tankevekkende for noen og enhver, enten man sitter som markedssjef på annonsør-siden, som ansvarlig innkjøper for kunder i et mediebyrå eller som en uavhengig rådgiver innen bruk av annonseteknologi. Hele 91 norske annonsører viste seg å være tilstede med sine annonser på nettsteder som helt eller delvis assosieres med falske nyheter, ifølge saken i Dagens Næringsliv. Annonsene på de useriøse nettsidene ble vist uten de norske annonsørenes viten og vilje. Det er uheldig av mange årsaker, og vitner om manglende kontroll og rutiner knyttet til programmatisk annonsekjøp.  

Vi har tidligere belyst hvordan norske medier kan jobbe aktivt for å bekjempe annonsesvindel på nett, men her gir vi noen enkle innspill og råd til hvordan du som annonsør kan unngå å annonsere på nettsteder der dine merkevarer eller din virksomhet ikke hører hjemme.

  • Bevissthet. Det hele starter selvsagt med at denne utfordringen havner på radaren internt i virksomheten din. Konsekvensene fra et omdømme- og merkevareperspektiv er alvorlige. Flere internasjonale merkevarer har allerede gått på en betydelig (og helt unødvendig) smell ved ikke å være dette problemet bevisst. Plasser ansvaret for å skaffe oversikt og kontroll over rutinene for annonsekjøp tydelig internt eller hos den av dine eksterne rådgiverne som skal og bør bistå deg på dette området.
  • Hvit-listing av trygge sider. Dette er ikke rocket science. Det handler om å sette opp lister over trygge nettsteder der du både vil og skal nå dine målgrupper. Det er her du annonserer. Punktum. Listene kan bestå av alt fra trygge store publisister til spissede nettsteder som dekker et spesifikt tema eller område. De fleste virksomheter kjenner sine målgrupper svært godt og vet hvilke nettsteder som er mest relevante. 
  • Rett hode på rett jobb. Å manøvrere seg rundt i det digitale annonselandskapet, der teknologi kan representere alt fra det mest effektiviserende og smarte til det mer risikable og uoversiktlige, handler det om å sette rett kompetanse på jobben. Enten det er interne eller eksterne krefter. De fleste annonseringsplattformer og verktøy gjør det mulig å nærmest eliminere risikoen for å annonsere på useriøse nettsteder, om man tar i bruk den tilgjengelige funksjonaliteten som teknologien byr på. Men noen må ha den nødvendige kunnskapen til å gjøre jobben i praksis.
  • Kjøp kvalitet, ikke søppel. At ANFO/MBL avdekket at 91 annonsører ufrivillig annonserer på sider for falske nyheter henger trolig nært sammen med ønsket om å betale minst mulig per klikk eller visning. Styrer man mot lavest mulig pris fremfor kvaliteten, slik norske seriøse publisister kan by på, så øker sjansen for at teknologien gjør det den instrueres til – nemlig å kjøpe klikk og visninger der disse koster minst mulig – eksempelvis på nettsteder som sprer falske nyheter og annet søppel.

Begynner man å se på disse punktene, vet vi av erfaring at du som annonsør vil være på god vei mot å sikre at virksomhet din ikke annonsere på feil nettsted til feil pris mot feil målgruppe. Å akseptere at det må brukes noen ressurser for å få både kontroll og kvalitet i den løpende datadrevne annonseringen, er helt grunnleggende. Det kan fort også vise seg at denne ressursbruken blir en svært fornuftig investering, både fra et økonomisk og omdømmemessig perspektiv.

God lørdag! Og spesielt til ANFO og MBL. 

 

Lyden av Amidays…

oktober 30th, 2017 Posted by Aktuelt 0 comments on “Lyden av Amidays…”

Interessert i å forstå mer om hva annonsesvindel handler om, men foretrekker faglig påfyll som podcast fremfor artikler på nett? Da kan du høre oss på medie- og teknologi podden Mediapuls her

(mer…)