Tilbake

Programmatisk podcast- og lydreklame

Podcast er en mediekanal som har vokst kraftig de siste årene, og er fremdeles i sterk vekst. Ukentlig lytter 32% av befolkningen til podcast, og mediet står for 11% av det totale lydkonsumet*. Visste du at veien til å annonsere med ditt budskap i relevante podcaster og på digital radio er kort, også når du har et begrenset markedsbudsjett?

Moduset når man hører på podcast er unikt. Underholdning er den viktigste driveren for podcastlytting, og deretter følger ønske om å lære nye ting, holde seg oppdatert, og å slappe av som viktige grunner*. Det er et oppsøkende medie hvor konsumeringen av innhold er positivt assosiert, og graden av lojalitet er høy. Dette gjør podcastlytting personlig, og lytterne hører og engasjerer seg gjerne i innholdet på en mer aktiv måte enn i andre medier. Med annonsering så har man dermed mulighet til å komme tett på målgruppen med sitt budskap. Det høres spennende ut, men passer det for min merkevare, og bidrar det til å nå mine markedsmål –  er spørsmål du kanskje stiller deg?

I Den store Podrapporten fra 2021 så oppgir 44% at de har gjort en handling basert på informasjon om produkter eller tjenester i en podcast. Flesteparten av disse har søkt etter mer informasjon, og hele 32% har vurdert å kjøpe som følge av det de har hørt*. Dette viser til at kanalen kan benyttes i flere ulike steg i kundens kjøpsreise, men det er viktig å være bevisst hvilken oppgave kanalen skal løse før man går igang med planleggingen.  

3 ting som er viktig å vurdere før man går igang med podcastannonsering

  • Hvem er målgruppen din? 
  • Hva er målsetningen?
  • Hvor i kjøpsreisen skal du påvirke målgruppen?

Podcast kan kjøpes på ulike måter. I tillegg til direktekjøp og kjøp gjennom nettverk så har vi i Amidays god erfaring med programmatiske annonsekjøp i podcast og digital radio (internasjonalt ofte kalt programmatic audio). For flere av våre oppdragsgivere har vi gjennom programmatisk lydannonsering oppnådd gode resultater. Programmatisk lydreklame har gitt  betydelig økt dekning i hyperrelevante målgrupper – på en svært kostnadseffektiv måte. Slik bidro programmatisk til å øke merkevarekjennskapen ytterligere, gjennom plassering av lyd i en kanal hvor budskapet får spesielt høy oppmerksomhet. Annonsekjøpene ga en fin tilleggsdekning til øvrig annonsering, og sørget for en forsterket effekt av de totale markedsaktivitetene. 

Målretting, fleksibilitet og kostnadseffektivitet gjør programmatiske kjøp av digital lyd effektivt, og programmatiske kjøp gjør podcast og digital radio mer tilgjengelig for flere annonsører. I Amidays tester vi stadig ut ulike grep innen det programmatiske området for å sørge for at annonsørenes budskap når best frem til ønsket målgruppe. Mulighetene er mange! Ta kontakt om du vil vite mer. 


*Kilde: Den store Podrapporten 2021: https://www.bauermedianorge.no/wp-content/uploads/2021/04/DenStorePodrapporten2021.pdf