Posts tagged "annonsering"

Arvid Cedergren

Å øke digital modenhet innen marketing har aldri vært viktigere

januar 20th, 2023 Posted by Aktuelt 0 comments on “Å øke digital modenhet innen marketing har aldri vært viktigere”

I tider med større økonomisk usikkerhet er det viktigere enn noensinne å øke den digitale modenheten for å styrke egen konkurransekraft. Men hvor langt har næringslivet kommet innen nødvendig videreutvikling innen marketing, og hvorfor er dette forretningskritisk?

(mer…)

Hvordan kan dynamiske annonser bidra til økt kjennskap og lønnsomhet?

januar 4th, 2023 Posted by Aktuelt 0 comments on “Hvordan kan dynamiske annonser bidra til økt kjennskap og lønnsomhet?”

Hver dag eksponeres vi for opp mot 10.000 annonser hver. Den enorme mengden av budskap gjør at det stadig stilles høyere krav for å engasjere målgruppen vår. DCO muliggjør en mer relevant og effektiv måte å produsere og versjonere digitalt materiell på, og her har mange annonsører mye å hente. Hashir har derfor skrevet om hvordan din bedrift kan nyttiggjøre seg av det her.

Hva er dynamisk annonsering?

Dynamiske annonser, også kalt DCO (Dynamic Creative Optimization) er en metode som gir annonsører en mer tilrettelagt og effektiv måte å annonsere på. Ved at all innhold i en annonse er dynamisk kan man skape større variasjon/spissere budskap til målgrupper og samtidig optimalisere basert på ulike kriterier og datapunkter hos en bruker i sanntid.

“72 % av forbrukerne vil kun engasjere seg med personlig tilpassede annonser og
80% av forbrukerne er mer sannsynlig til å gjennomføre et kjøp fra en avsender som gir en skreddersydd opplevelse” *

Hvordan dynamisk annonsering kan bidra til økt kjennskap og lønnsomhet

  • Økt personlig tilpasning og relevans – Med dynamiske annonser kan annonsører på en rask og kostnadseffektiv måte endre for eksempel bilder, tekster, CTA og landningssider og på den måten gjøre annonseringen enda mer personlig, og med økt variasjon.
  • Mer trafikk og høyere konvertering på nettsteder – Økt kvalitetstrafikk til hjemmesidene og flere leads eller andre utførte handlinger vi ønsker at de besøkende skal gjøre, enten det er å registrere seg for nyhetsbrev, legge produkter til ønskeliste eller gjennomføre kjøp.
  • Høsting av læring og data – Det ligger svært mye viktig og rask læring ved bruk av en slik DCO-løsning. Ikke bare ser vi raskere hvilke budskap som fungerer best, men vi bygger også samtidig verdifulle 1. parts datasegmenter til senere bruk.
  • Redusert behov for manuelt tidkrevende arbeid – Dynamisk annonsering vil kunne gjøre oppdragsgivere og annonsører i stand til å gjøre kompleks annonsering som dekker mange behov, på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Amidays sin tilnærming

Amidays bistår oppdragsgivere med både produksjon av dynamiske annonser og teknisk oppsett av feed på tvers av premium digitale siter og sosiale medier. Vi kan produsere skreddersydde dynamiske annonser som tydelig viser avsender, bygger brand og kjennskap i tillegg til dynamiske retargeting annonser som fremmer produkter og løsninger basert på brukerne sin adferd på oppdragsgiver sin nettside.

Vi erfarer fra tidligere prosjekter at kombinasjon av dynamisk prospecting og dynamisk retargeting annonser bidrar til høyere kjennskap, økning av kvalitets-trafikk og flere foretrukne handlinger som for eksempel kjøp. Har du spørsmål om dynamisk annonsering, og ønsker å ta digital annonsering til et nytt nivå? Ta kontakt med oss i Amidays så kan vi diskutere mulige løsninger for din merkevare.


Se eksempler på DCO caser fra Amidays her: 
Bavaria – Les hvordan DCO bidrog til salg av bruktbil
Høyre – Les hvordan Høyre med DCO kunde bruke over 600 unike annonser og vinne den digitale valgkampen

* https://startupbonsai.com/personalization-statistics/


Programmatisk i økonomisk usikre tider

november 21st, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Programmatisk i økonomisk usikre tider”

Snart går vi inn i en vinter hvor renten øker, og priser på strøm, mat og drivstoff når nye høyder. Det bidrar til mer usikre tider for både bedrifter og hver og en av oss. Da er det lett for enhver annonsør å lytte til ryggmargsrefleksen om å pause, utsette eller stoppe markedsføringsaktiviteter. Men er det egentlig det du bør gjøre, eller finnes det bedre alternativer?

I Amidays forstår vi at usikkerhet skaper behov for å snu på krona, og prioritere det som er mest forretningskritisk. Det er imidlertid ingen tvil om at merkevarer som har en høyere Share of Voice enn Share of Market har best forutsetninger for å vokse over tid. Med lavere synlighet (lavere SOV) taper man i stedet svært ofte markedsandeler, og lar konkurrentene – som ikke har skrudd av – vinne “din” synlighet og posisjon. Dette er vel dokumentert i ulike målinger gjennomført etter de siste krisene vi har hatt i nyere tid.

IAB Europe publiserte nylig en undersøkelse som viser at bruken av programmatiske annonsekjøp øker betraktelig i nedgangstider. Annonsører flytter store budsjetter fra kostbare direktekjøp til mer kostnadseffektive programmatiske kampanjer. Det skjedde sist da pandemien kom i 2020. Dette har gitt oss viktig læring, og utfordret alle som tilbyr og kjøper annonser programmatisk til å utvikle enda bedre, enda tryggere, mer kreative og mer kostnadseffektive løsninger.

I Europa sier 74% av annonsører at de regner med å flytte budsjetter fra tradisjonelle annonsekjøp til programmatisk de neste 12 månedene. Dette stemmer godt overens med det vi ser hos våre kunder og samarbeidspartnere også.

4 grunner til at programmatisk annonsering er smart å ty til i tøffe tider

  • Kontroll – Du har full kontroll på hvor du kjøper annonser, budsjettene dine og resultater.
  • Fleksibilitet – Du kjøper annonsevisninger på tvers av mange ulike nettsteder samtidig, ut i fra hvor og når det er mest attraktivt for merkevaren din å synes. Du slipper å booke eller “binde deg” til spesifikt antall visninger på utvalgte nettsteder i forkant. I tillegg kan du alltid pause, stoppe eller nedjustere annonseringen ved behov.
  • Kostnadseffektivitet – Du betaler for de annonsevisningene som har mest verdi for deg og din merkevare. 
  • Kreativitet – Det finnes et stort antall ulike annonseformater innenfor programmatiske kjøp hvor det alltid er stort rom for å utfordre det kreative: For eksempel kan du benytte display, native ads, video, eller annonsering på digitale skjermer, i podcast eller digital radio.

Har du spørsmål om Programmatisk annonsering, og hvordan vi kan hjelpe deg med å få mer ut av ditt markedsbudsjett? Ta kontakt med oss i Amidays så kan vi hjelpe deg.


Vises merkevaren din i en trygg kontekst?

april 4th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Vises merkevaren din i en trygg kontekst?”

Konteksten som dine annonser vises i, er nå mer aktuelt enn noen gang. Men hvordan vet du egentlig hvilken kontekst du havner i når du bruker programmatisk annonsering?

Uavhengig av mediebildet, skal du som annonsør være sikker på at dine annonser vises i en trygg kontekst. Derfor står trygghet som den viktigste prioriteten når vi i Amidays kjører programmatisk annonsering for våre oppdragsgivere. Det er det heldigvis gode muligheter for å sikre, men det krever kunnskap om muligheter og utfordringer som finnes i den programmatiske verden.

Utover de mange tiltakene vi gjør i all programmatisk annonsering, så dukker det opp ekstraordinære situasjoner som gjør at vi må gjøre ytterligere tiltak for å sikre en trygg kontekst. Dagens mediebilde er sterkt preget av krigen i Ukraina, med artikler og bilder fra den alvorlige situasjonen. I lys av dette og andre alvorlige hendelser, er det naturlig at annonsører er ekstra varsomme med hvilket miljø merkevaren er synlig i. For noen er det riktig i slike situasjoner å pause annonseringen, men for de aller fleste er ikke det en god løsning. Vi oppfordrer derimot til å trå ekstra varsomt, og sørge for å ha kontroll på hvor annonsebudskapene vises.

I Amidays har vi en rekke tiltak for hånden, som gjør at vi på en trygg måte kan kontrollere hvor annonsene vises. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere hvilke nettsteder og hvilke type artikler som er aktuelle for den enkelte annonsør. Norske publisister og mediehus jobber proaktivt for alltid å sikre de beste annonseringsmulighetene. I ekstraordinære situasjoner som vi står ovenfor, har vi opprettet egne kjøpsdealer hos blant annet Amedia, Aller og Schibsted. Disse garanterer at annonser ikke vises i en uheldig kontekst.

Det er viktig å være klar over at slike tiltak vil kunne få noen konsekvenser i form av mindre volum, og kanskje vanskeligheter med å nå målgruppen med like bred dekning som vanlig. Dette er likevel et godt alternativ til å stoppe markedsføringen helt, da det er viktig med kontinuerlig tilstedeværelse for å være synlig for målgruppen(e), samt å sikre at man jobber mot de overordnede målsetningene.

Vi forteller deg gjerne hvordan vi kan gjøre dette i praksis for din annonsering, slik at du kan sikre en trygg tilstedeværelse for din merkevare – for løpende annonsering og i situasjoner som krever ekstra varsomhet.


Fra intern til fast ansatt

juni 10th, 2020 Posted by Aktuelt 0 comments on “Fra intern til fast ansatt”

Rebecca startet som intern hos Amidays i januar 2020. Hun er nå blitt fast ansatt som Campaign Manager. Hun skal jobbe med digital annonsering og være markedsansvarlig for Amidays.

(mer…)

Passer bukken annonsesekken?

oktober 16th, 2019 Posted by Aktuelt 0 comments on “Passer bukken annonsesekken?”

Norske virksomheter vil bruke rundt 21 milliarder på annonsering i 2020. Samtidig er tilliten mellom virksomhetene og deres mediebyråer under press. Det kan sette fart i jakten på nye samarbeidsformer, men også hvem bedriftene velger å rådføre seg med.

(mer…)

In-housing. Aktuelt, men hvordan?

juli 15th, 2018 Posted by Aktuelt 0 comments on “In-housing. Aktuelt, men hvordan?”

Å flytte mer kompetanse, teknologi og mediekjøp inn i egen virksomhet, såkalt in-housing, blir stadig mer aktuelt for flere virksomheter. Vi gir deg et innblikk i hva som rører seg og hvordan du kan komme igang.  (mer…)

Lønnsomt å bekjempe fraud

september 13th, 2017 Posted by Aktuelt 0 comments on “Lønnsomt å bekjempe fraud”

Tidligere i år satt IAB ned en global arbeidsgruppe for å komme programmatisk annonsesvindel til livs. Og det trengs. Det svindles for milliardbeløp. Men norske medier ser ikke ut til å være like aktive i kampen mot svindel som sine utenlandske kollegaer. (mer…)

Én hånd på rattet er ikke nok

juni 15th, 2017 Posted by Aktuelt 0 comments on “Én hånd på rattet er ikke nok”

Det er ikke et spørsmål om, men når, norske markedssjefer vil måtte svare på hvordan mer av den digitale annonseringen skal utføres internt.

(mer…)