Tilbake

Å øke digital modenhet innen marketing har aldri vært viktigere

I tider med større økonomisk usikkerhet er det viktigere enn noensinne å øke den digitale modenheten for å styrke egen konkurransekraft. Men hvor langt har næringslivet kommet innen nødvendig videreutvikling innen marketing, og hvorfor er dette forretningskritisk?


En studie fra Google og Boston Consulting Group (BCG) viser at virksomheter som har høyest digital modenhet har best forutsetninger å navigere seg gjennom denne perioden. Ikke så overraskende, egentlig. Mer interessant er funnene som viser at digitalt modne annonsører har dobbelt så høy sannsynlighet for å vokse og øke markedsandeler over en 12 måneders periode, sammenlignet med mindre modne aktører i samme bransje. Man oppnår også 18 prosentpoeng høyere omsetning og 29 prosentpoeng høyere kostnadseffektivitet. Dette samsvarer med våre erfaringer i Amidays, hvor vi systematisk har fokusert på nettopp økt digital modenhet og konkurransekraft sammen med våre oppdragsgivere.

Google og BCG som står bak denne studien har tidligere tatt frem et verktøy for å jobbe med “digital marketing maturity” og for å etablere et benchmark nivå. Denne prosess og metodikk var noe vi i Amidays ble inspirert av da vi arbeidet frem vår egen metodikk og prosess for akkurat dette. En metodikk som vi mener er betydelig bedre tilpasset våre nordiske markeder, og betydelig mer hands-on og praktisk enn BCGs mer teoretiske tilnærmelse.

Så hva er dette som vi prater om her? Jo, Amidays sin Digital Maturity Assessment er en prosess og et rammeverk for å kartlegge hvilken digitale modenheten en annonsør har i nå. Har kartlegger vi viktige områder som automatisering, teknologi, bruk av data, interne kapabiliteter m.m. Vi ser også på hvor man ideelt sett bør være ett, to og tre år frem i tid, samt hvordan man bør planlegge reisen mot fremtidige, realistiske målbilder. Vi har jobbet med denne metodikken siden Amidays ble etablert i 2017. Den er en sentral del i flere av våre kundeforhold, og noe vi løfter frem med oppdragsgivere jevnlig for å sikre at vi er på rett vei iht. strategien som er lagt. Metodikken har blitt utviklet og forbedret kontinuerlig, men kjernen er den samme – vi skal med en enkel, men tilpasset, konkret og gjennomførbar tilnærming bistå våre oppdragsgivere med å øke deres digitale modenheten innen markedsføring og salg. 

Så hvilke områder er det vi ser på her, lurer du kanskje på? I vår prosess har vi inndelt digital modenhet i fem kategorier. Vi går systematisk gjennom hvert område for å vurdere dagens utgangspunkt, og hvor man bør prioritere ulike løft.

  • Markedsføringsteknologi

Her går vi gjennom teknologistacken dere bruker i dag. Det er viktig å vurdere hvor godt den er rustet til å oppnå de forretningsmessige målsetninger dere har for markedsføring, bruk av data, personalisering og attribusjon. Gir den god nok kontroll på dataflyt, kostnader og resultater eller bør dere endre på strukturen på teknologistacken? Er den effektiv nok? Løser de ulike delene av stacken ulike behov, og får dere nødvendige synergier mellom de ulike plattformene? Kan den trimmes og bli mer effektiv?
 

  • Måling, analyse, attribusjon og personvern

Dette er sannsynligvis det viktigste området. En høy modenhet her gir nødvendig innsikt til å se hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer. Dette gjør dere i stand til å ta forretningskritiske beslutninger basert på data som skaper et grunnlag for fremtidig forretningsmessig vekst. For å sikre dette må innsikten dere får fra digitale kanaler kartlegges, både betalte og organiske. Vi ser også på hvor godt dere kjenner deres kunder i dag, og hvordan den digitale kundereisen ser ut. 

Personvern og bruk av GDPR/e-Privacy-kompatible samtykke-løsninger for bruk av data i markedsføring må også gjennomgås, både for bruk av cookies og CRM-data. I en verden der tredjepartcookies er på vei til å bli borte, blir dette og førstepartsdata stadig viktigere. 

  • Automatisering og datadreven annonsering

Hvordan er kvaliteten på deres digitale annonsering i dag, og hvordan kan den effektiviseres? Dette handler hovedsakelig om to områder, dels hvor godt dere bruker data og andre metoder for målretting, men også hvor god kanalstategi dere har og hvor skalerbar annonseringsriggen deres er. Hvor langt har dere kommet i å automatisere personalisering av budskap f.eks?

  • Organisk digital vekst og brukeropplevelse

Dette området handler om hvor godt dere bruker deres egne kanaler. Det gjelder hvor godt dere tar imot besøkende til nettsiden – finnes det områder hvor dere kan gjøre brukeropplevelsen bedre for å beholde brukere lengre og øke det digitale salget? Det handler også om å se hvordan dere skaper organisk vekst. Har dere godt nok innhold på nettsiden? Finnes det tekniske forbedringsområder på nettsiden som vil kunne bidra til å øke rangering i søkemotorer? 

  • Intern organisasjon, evner og muligheter

Det femte og siste området vi kartlegger omhandler hvor godt dere er rigget organisasjonsmessig for å håndtere dagens mer komplekse digitale verden. Hvor godt jobber dere internt på tvers av forretningsområder som salg, IT og marked? Vi ser på hvilke kapabiliteter dere har internt i dag opp imot hva som ligger eksternt. Er dette fremtidsrettet basert på hvor forretningskritiske de ulike områdene er? Jobber dere agilt (teste og lære-metodikk) med alle prosjekter, kun enkelte prosjekter eller ikke i det hele tatt? Jobber dere agilt med markedsføringen i dag? 

***

Arvid Cedergren
Operasjonelt ansvarlig og co-founder


Lurer du på hvordan det står til med den digitale modenheten i din bedrift, eller hvor dere bør prioritere å få økt den digitale modenheten først? Ta kontakt så tar vi en prat om ulike muligheter for å få svar på det!