Tilbake

Høyre og Amidays i valgkampsamarbeid

Høyre har valgt oss som rådgivningsmiljø for anvendelse av markedsføringsteknologi og datadrevet annonsering i 2023-valgkampen.


Dette er den tredje valgkampen der vi skal spille hverandre maksimalt gode. Litt ekstra stolte er vi i Amidays fordi et helt nytt team av ledere og nøkkelpersoner i Høyre har valgt oss – igjen, og fordi det har skjedd mye innen faget vårt siden sist valgkamp. Oppgavene her er svært skjerpende, viktige og meningsfulle for oss. 

Valget av Amidays som rådgivningsmiljø viser også at det finnes høyst relevante alternativer til de store nettverksbyråene i bransjen, som møter behovene til de mest savvy in-housemiljøene og innkjøperne i markedet.

– Høyre er tidligere kåret til valgkampens digitale vinner, mye grunnet tilnærmingen til hvordan kommunikasjon, teknologi og virkemiddelbruk kan kombineres. Vi skal nå velgerne våre med relevans og presisjon, og ønsker derfor å bygge videre på samarbeidet vårt med med Amidays fra 2019 og 2021 valgkampene, sier Pia Wexels, kampanjesjef i Høyre.

Samarbeidet omfatter rådgivning innen anvendelse av data, annonserings- og markedsføringsteknologi, måling og analyse, mediestrategi og planlegging, samt bistand til gjennomføring av annonsering i tett samarbeid med Høyres valgkamp-team sentralt og lokalt. 

– Jeg velger å tro at godt arbeid belønnes med mer arbeid. At en så profesjonell og ambisiøs oppdragsgiver velger oss som rådgivningsmiljø vitner om vi kan levere sterkt strategisk og operativt i høy hastighet. Høyre er en oppdragsgiver som får ting til å skje raskt og effektivt. Det passer oss vår arbeidsform svært godt, sier Jakob Skåltveit, daglig leder i Amidays. 

Høyre og Amidays startet arbeidet med 2023-valgkampen i sommer 2022, og har allerede gjennomført flere tester og piloter med ulike resultat- og læringsmål. 

Samarbeidet er også omtalt i Kampanje her.