Tilbake

Hvordan velge riktig mix av sosiale kanaler i en jungel av muligheter?

Sosiale medier er en av de mest brukte områdene innen digital markedsføring. Men hvilke kanaler bør du egentlig bruke i din markedsføring? Bør du opprette en TikTok-konto, være mer aktiv på LinkedIn eller kanskje starte annonsering på Pinterest? Det kan være fristende å kaste seg på de siste trendene og være synlig på de fleste kanalene, men det er trolig ikke riktig for din bedrift. Christina forteller derfor her kort om de ulike kanalene som er mest brukt, og om ulike faktorer som spiller inn når du skal velge hvilken mediemix din bedrift bør bruke.

Hvem er målgruppen din og hva er målet med annonseringen?

De ulike kanalene har til tross for en del likheter, ulike fordeler og ulemper. Dette må du derfor hensynta ut fra målsetningene og målgruppen din. I valg av hvilke kanaler man skal være synlig på så er det først og fremst viktig å ta hensyn til hvor målgruppen din er, og hvordan deres bruk av ulike medier er. Målgruppen din er gjerne spredt utover de forskjellige kanalene, derfor er det viktig å starte med å definere din ønsket målgruppe og deretter se på mulighetene hver kanal gir. Sammen med våre kunder starter vi derfor med å kartlegge målgruppen, dens potensial og mediebruk. Når vi har avdekket dette, vurderer vi mål og målgruppen opp i mot egenskapene til de ulike kanalene. Her har vi oppsummert noen hovedtrekk ved de mest brukte kanalene:

TikTok

TikTok er en spesielt viktig kanal når du skal treffe den yngste målgruppen. Faktisk så er rundt 70% av alle brukerne mellom 18-29 år, og brukerne bruker mye tid i appen. Hele 43% bruker over 1t i appen daglig. Det er en forholdsvis ny annonseringskanal, og er per nå en av de mest kostnadseffektive annonserigskanalene. TikToks annonseformat er skapt for å drive engasjement blant brukerne. In – feed – annonser vises naturlig når brukere skroller og lar de like, kommentere, dele og følge. Man bygger god forbindelse opp mot merkevarelojalitet. Men husk at materiellet bør tilpasses kanalen – la det være levende og “nedpå”.

Snapchat

Snapchat er kanalen for deg dersom du ønsker å skape større engasjement rundt merkevaren, da det finnes mange ulike måter å engasjere brukeren. Norske brukere har den desidert høyeste andelen brukere Norden, og 65% av nordmenn over 18 år har en profil. Bruken er høyest blant de yngste, men også av 30-59 åringer treffer kanalen 59% daglig.

LinkedIn

LinkedIn er en viktig kanal dersom du jobber med B2B markedsføring. Konteksten er unik, og brukerne bruker kanalen for å oppdatere seg på sin bransje. Til tross av en vesentlig høyere annonsekostnad er LinkedIn kanalen hvor man har best treffsikkerhet på segmenteringen ut ifra konkrete bedrifter og stillingstitler. Ønsker du å skaffe leads av god kvalitet kan det være lurt å teste lead ads på LinkedIn.

Facebook

Facebook er fremdeles kanalen med flest brukere, og her er potensiale stort for størst rekkevidde. Daglig bruker 67% av befolkningen kanalen. Det er også kanalen som har en av de høyeste prosentandelen av eldre brukere. Facebook er en flott kanal for å sikre god rekkevidde, drive trafikk og skape interaksjon med kunder.

Instagram

Instagram brukes for inspirasjon og for å følge med på hva venner gjør. Kanalen har en høy andel av kvinnelige brukere, og er en effektiv kanal dersom du ønsker å nå et yngre publikum som vanligvis shopper fra mobil. Instagram har en direkte checkout- funksjon som betyr at plattformen er fullt konfiguert for e-handel. Kanalen har et tiltalende visuell aspekt, og jo flere følgere man har jo bedre presterer annonseringen.

Pinterest

Pinterest  er en kanal som mange glemmer, og det er synd. Det er en kanal der vi ser flest kvinner som er på utkikk etter inspirasjon og ideer, gjerne knyttet til et gitt prosjekt som for eksempel oppussing, bryllup, DIYs etc.. Man er på Pintrest for å oppdage nytt innhold, og brukerne leter og søker aktivt. Kanalen som helhet er mer produkt- og innholdsdrevet enn andre sosiale mediekanaler. Innholdet oppleves som lite “reklamete” så lenge annonsen blender godt inn i landskapet.

Twitter

Twitter har spennende målrettingsmuligheter ved at man blant annet kan rette seg inn mot de som følger spesifikke hashtags. Dette gjør at man kan være svært spisset og relevant i sin annonsering. Ved at man kun betaler for ønsket handling, så er det også en kostnadseffektiv kanal. En av fordelene for bedrifter er at den lar deg dele informasjon raskt og setter i gang samtaler med målgruppen. Dette er også kanalen der vi ser mest engasjement blant menn. Med ny eierstruktur så er det flere bedrifter som er skeptiske til kanalen. Tilstedeværelse i ulike kanaler må alltid vurderes opp imot annonsørens behov for en trygg kontekst.

Annonsørers tilstedeværelse i ulike sosiale medier begrenser seg naturlig nok av tilgjengelige ressurser både i form av tid og kompetanse. Det er derfor viktig å definere en strategi for både organisk og betalt annonsering. Her vil det være viktig å gjøre en vurdering av sin tilstedeværelse i dag, og hvilke oppgave sosiale medier skal løse som en del av virksomhetens overordnede markeds- og forretningsmål. Dette vil gjøre det enklere og gjøre nødvendige og riktige prioriteringer. Når man har gjort denne viktige jobber, så kan man planlegge strategi og innhold for å skape ønskede resultater. Da kan det være lurt å oppdatere seg på hvilke trender som rører seg, og vurdere om man kan utnytte disse for å knytte målgruppen sin tettere til seg.

Dersom du har spørsmål om sosiale medier og hvordan vi kan hjelpe deg med din tilstedeværelse, ta kontakt med oss i Amidays.

Christina Veliz

Senior Digital Specialist

Kilder: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q422

Fyll inn skjemaet under dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for en prat om hvordan vi kan bistå din bedrift med annonsering.