Tilbake

Vi har doblet oss i korona-perioden

Nå blir vi fire nye, gode kollegaer fra Precis Digital, Wavemaker og Schibsted. Halvparten av oss 17 i Amidays har da startet i løpet av pandemien. Det har hatt sine klare fordeler.


De negative konsekvensene ved korona-perioden har naturlig nok fått mye oppmerksomhet internt hos annonsører, byråer og i media. Men det har også kommet gode ting ut av “annerledesperioden”. 


For yngre virksomheter som oss har mye av fremtidens arbeidsform, tjenester, mind set og kultur vært i støpeskjeen under selve pandemien. Det siste halvannet året har vi fått svært verdifull læring, som det normalt ville tatt mye lengre tid å få. Disse erfaringene har vi brukt aktivt til løpende å videreutvikle Amidays fra dag én i pandemien, men også til å finne nye og bedre måter å samhandle med kundene våre.

Positive pandemi-erfaringer

Mer selvledelse til å avgjøre hvor og hvordan hver og én arbeider mest effektivt, økt bevissthet rundt viktigheten av å planlegge og operere mer skalerbart under stadig skiftende omstendigheter, samt ytterligere appetitt på å endre egen virksomhet raskere, er eksempler på positive korona-konsekvenser. 

I lys av de positive erfaringene fra denne perioden, styrker vi oss nå med fire nye kollegaer for å kunne støtte oppdragsgivere ytterligere som en vekstpartner, i tillegg til å skape et enda mer mangfoldig og savvy miljø internt.  

  • Madelene Orderud har begynt som Digital Analytics spesialist med bakgrunn fra Norsk Tipping og Precis Digital.
  • Johan Sæter har startet som SEM spesialist og digital rådgiver etter flere år i Precis København og Oslo, der han kommer fra rollen som SEM Lead. 
  • Marte Charlotte Nordsveen er på plass i rollen som Delivery Manager fra stillingen som Account manager i Wavemaker.
  • Hotan Nejad kommer inn som Programmatisk spesialist med Ad operations bakgrunn fra Schibsted. 

Fra børsnoterte selskaper til scale-ups

I løpet av de siste månedene har både børsnoterte tungvektere og spennende scale-ups kommet til med interessante oppdrag. Dels med behov innen datadrevet annonsering og dels for ren konsultativ rådgivning innen teknologi- og data-anvendelse. Blant de nye aktørene er Schibsted-selskaper, House of Control, Falck Helse, Sparebanken Sør og Kashmina mf. 

Covid native

Vi er nesten i ferd med å bli et “covid native”-bryå, siden mye av veksten, kulturbyggingen og utviklingen i Amidays er skapt under pandemien mellom gode kolleger som ikke kjente hverandre før mars 2020, da det smalt. Hva vi har fått til sammen under lock-down, er svært imponerende, men også litt som forventet. Omstillingsevne ligger i DNA til fellesskapet vårt.

Velkommen så mye, Madelene, Johan, Marte og Hotan! 😉

Kampanje.com har også skrevet en sak om dette, som du finner her.