Tilbake

Uår ble vekstår for Amidays

Vi har kjempet og vokst i 2020, tross korona-utfordringer. Nå starter vi det nye året med å ønske nøkkelpersoner fra GroupM og Dentsu velkommen, slik at vi kan gjøre enda mer nytte for oss i 2021.    


Amidays har fra dag én ønsket å være et uavhengig byråalternativ som bygger bro mellom markedsføring, teknologi og data for å bidra til økt vekst. Selv om uåret 2020 ble svært krevende for våre annonsører og Amidays internt, ble det også en viktig “stresstest” på både kultur, forretningsmodell og nye tjenester.  

Prioritet én gjennom hele pandemien har vært å passe på hverandre. Deretter å hjelpe våre oppdragsgiverne gjennom krisen på alle tenkelige måter. At alle internt har vært genuint opptatt av at vi sammen med kundene raskt skulle klare den helt nødvendige omstillingen, var mye av årsaken til at året landet forholdsvis trygt. Endring har alltid vært normalen i Amidays. Å være vant til å håndtere det ukjente kom godt med i 2020, selv om vi, som alle andre, nå er lut lei konsekvensene av pandemien.

 

Fire nye fra GroupM, Dentsu og netthandel

Snarere enn å måtte permittere, nedskalere eller søke om nødvendig støtte, ble andre halvår brukt til vekstplanlegging og samtaler med potensielle nye kollegaer med klare ambisjoner for fremtidig forbedring, utvikling og vekst av Amidays. Disse prosessene har resultert i fire nyansettelser, som nå trer i kraft.  

  • Kristoffer Andreassen tiltrer som seniorrådgiver og ansvarlig for tjenesteområdet betalt søk 1. februar. Han kommer fra stillingen som Head of Delivery for SEM i GroupM, der han har støttet GroupM-byråene og deres kunder gjennom flere år, spesielt knyttet til automatisering, synergier og teknologibruk. 
  • Hanna Strand Hedemark starter i rollen som Delivery Manager og kunderådgiver i Amidays etter å vært seniorrådgiver og fagansvarlig i RED Dentsu X. 
  • Håkon Sund Nor begynner i rollen som Delivery Manager og performance spesialist etter flere års fartstid som strategisk rådgiver på dette området i RED Dentsu X. 
  • Erik Egeriis tiltrer som SEO-rådgiver og har bakgrunn fra eget netthandelsselskap og som teknisk rådgiver for kunder innen adtech/martech og organisk trafikkvekst. 

I et marked der evnene til å nyttegjøre seg av annonserings- og marketingteknologi, blir en must-win battle, er det både rom og etterspørsel etter flere typer byråer. 

Amidays representerer en byråtype som er godt rigget for fremtidens behov på annonsørsiden, slik jeg ser det. Å kunne tilby metodikk, verktøy og tung faglig ekspertise fullt på høyde med de større nettverksbyråene i kombinasjon med en objektiv, teknologiuavhengig og enkel samarbeidsform, blir bare mer aktuelt i årene som kommer. Det flere kunder nå er blitt bevisst, er viktigheten av å forstå hvilken type forretningsmodell deres nye byråpartnere faktisk har, sier Kristoffer Andreassen.

 

Consulting og operativ gjennomføring hånd i hånd

Gjennom 2020 ble fordelingen mellom ren konsultativ bistand til ulike rådgivnings- og vekstprosjekter vs. oppdrag knyttet til operasjonell gjennomføring av data-dreven annonsering videreført. Rundt 30 % av byråinntektene til Amidays kom fra rådgivningsoppdrag, mens de resterende 70 % kom fra løpende digital annonseringsbistand.   

De første stegene ut av Norge
2020 banet også vei for den første bistanden til kunder som ønsket vekst i andre markeder enn Norge. QiCraft valgte Amidays som byrå i både Norge og Sverige for rådgivning og annonsering av treningsutstyr som selskapet forhandler for den globale aktøren Technogym. Det børsnoterte teknologiselskapet Techstep ASA fikk bistand til videre vekst i Sverige, i tillegg til å adressere bedriftsmarkedet i Norge.


Nøkkeltall fra oppstarten i april 2017 til 31.12.2020

(MNOK)

2017

2018

2019

2020

Omsetning

5,79

13,21

23,4

34

Driftsresultat før skatt

0,72

0,68

1,9

2,4

Resultat etter skatt

0,51

0,53

1,48

1,7

Kampanje.com har også skrevet en sak om dette som du kan lese her: https://kampanje.com/tech/2021/01/har-gatt-fra-null-til-34-millioner-pa-fem-ar–henter-ansatte-fra-group-m-og-dentsu/