Tilbake

Velkommen til Amidays, Christina!

Endelig har Christina Veliz begynt. Som Digital Campaign Manager håndterer Christina våre kunders programmatiske og paid social-kampanjer for å sikre løpende målbar avkastning og resultatoppnåelse.

Hei Christina! Godt å ha deg ombord! Hvem er du?

Hei! Jo takk takk. Godt å endelig være på plass! Vil jo si at jeg er ei blid energikule fra Kristiansand. Jeg er nysgjerrig, målrettet, mulighetsorientert og trives aller best med mange jern i ilden.

Jeg er alltid på jakt etter de beste løsningene og et JA-menneske som brenner for det jeg holder på med.

Hva er det du skal begynne å jobbe med?

Det jeg først og fremst skal jobbe med er å drive de programmatiske kampanjene for Amidays sine kunder. Programmatisk annonsering bidrar til å automatisere prosessen for mediekjøp, ved å målrette kampanjer mot bestemte målgrupper og demografi. Disse annonsene plasseres ved hjelp av sanntids budgivning for online- visning, SoMe, mobil- og videokampanjer, og utvider seg også til tradisjonelle markedsføringskanaler. Dette betyr i bunn og grunn at man bruker avansert teknologi og dataanalyse for å skape gode og lønnsomme løsninger som vil føre til utvikling og vekst for kunden.

Hva har du gjort tidligere, og hvordan tror du dette kan komme til nytte?

Hva har jeg ikke gjort tidligere?! Hehe. Jeg har fullført en bachelor i Internasjonal Markedsføring på BI Nydalen, med ett år i Shanghai, Kina. I Kina opplevde jeg en stor utvikling, både personlig og faglig.

Jeg fikk muligheten til å skrive en bacheloroppgave for Jotun, som både er en stor aktør i det norske markedet men også i det kinesiske markedet. Ved å sammenfatte en detaljert og omfattende markedsplan fikk jeg innsikt i hvordan markedsavdelingen til et multinasjonalt selskap jobber, samt hvordan de tenker.

Jeg kommer også til å dra nytte av mine erfaringer fra et år i forsvaret, hvor jeg lærte mye om disiplin, rutiner, følge ordre, ansvar og teamwork.

I min tidligere stilling som markeds -og salgsansvarlig i et software selskap bygget jeg opp en markedsavdeling og salgsavdeling fra bunn av. Dette har ført til at jeg er klar over viktigheten av å ha en god utformet plan, klart budskap og målbare mål. Å stå alene om ansvaret for vekst og merkevarebygging har gitt meg god kontroll på prioriteringer og deadlines. Samtidig hadde jeg ansvaret for å opprettholde en god relasjon med samarbeidspartnere og kunder. Med gode erfaringer fra salg og service bransjen vet jeg at ærlighet, det å kunne lytte, og komme opp med en god og effektiv løsning er det viktigste man kan gjøre for kunden.

Siden jeg ofte har hatt en “troubleshooter-rolle” med et vidt spenn av oppgaver, kan jeg enkelt sette meg inn i andres “sko” og se det større bildet. Erfaringen av å bidra til at selskapets økte konkurranseevne og lønnsomhet er noe jeg kommer til å strebe etter for å oppnå også for Amidays og våre kunder.

Hva er det morsomste med å begynne i et ungt independent-byrå, tror du?

Det at man faktisk får ta del i å forme selskapet, at man har en finger med i alt, at man setter sine spor i et selskap som utvikles i takt med markedet og de ansatte er veldig appellerende. I et slikt selskap kan kreativiteten blomstre fritt og man får jobbe med andre som også motiveres av vanskelige utfordringer.

Å jobbe i et independent byrå er nok ikke for alle. Det er ikke alle som tør å satse på det ukjente, men det er jo nettopp i slike selskap man har muligheten til å utforske og utfordre markedet. Jeg syns det er spennende å være med å bygge opp noe som jeg kan ta litt eierskap til.

Fortell litt om hvorfor du søkte deg til oss, da?

Hovedgrunnen var muligheten til å få jobbe med personer med ulike bakgrunner og masse kunnskap og erfaringer. Det at man også har påvirkningskraft er noe som klart er en motiverende faktor.  For meg er personlig og faglig utvikling viktig, og i en bransje som er i konstant endring vet jeg hvor viktig det er å holde seg oppdatert på nye trender, samt kunne forutse fremtidige trender. I et selskap som Amidays blir man oppfordret til å ta seg tid til kunnskapspåfyll og tenke utenfor “boksen”.

Hva tror du gjorde at du fikk jobben, blant de 70 andre som søkte? Her er det lov å skryte litt av seg selv, altså.

Haha! Når jeg fikk høre at det var såpass mange som hadde søkt ble jeg litt satt ut. Jeg tror grunnen til at jeg fikk stillingen var fordi jeg kjempet med nebb og klør, men også fordi jeg visste hvor lærevillig jeg var. Jeg var ærlig, og stilte de rette spørsmålene. Men jeg fikk nok stillingen mest på grunn av mitt smittende gode humør og en entusiasme for å lykkes. Jeg visste hva jeg ville ha og jeg nektet å gi meg.

Du har selv hatt markeds- og salgsansvar. Hvilke utfordringer tror du markedssjefer kan ha spesielt glede av å få hjelp til, basert på din erfaring?

Jeg tror at det nærmest er umulig for én enkelt person å klare å spesialisere seg på alle felt som skal til for å lykkes i denne bransjen. Personlig erfarte jeg at man trenger noen å sparre med, noen som kan komme med løsninger som man ikke hadde tenkt på selv. Det er ikke alltid man klarer å følge sin egen rød tråd når det er altfor mye som skjer på en gang, så det å vite at man alltid har en partner i ryggen som gjør alt i sin makt for at du skal lykkes må jo være det beste med å få hjelp av et selskap som Amidays.

Hva slags byrå har du lyst til å være med å bygge, nå som du blir en del av oss?

Et selskap som setter kunnskap og verdier høyt, ikke bare for sine ansatte men mest ovenfor kunden. Min drøm for Amidays er at det skal være et byrå som folk søker hjelp hos fordi de vet at da får de kvalitetssikret levering av tjenester. Jeg er stolt av å kunne si at jeg jobber i Amidays, og det kommer bare til å forsterke seg etterhvert som tiden går.

Har du noen nettsteder til faglig inspirasjon, som du har lyst til å dele helt på tampen?

Jeg henter en god del informasjon og inspirasjon fra Marketingland.com, marketingtechnews.net, marketingweek.com og digiday.com. Her leser jeg om ulike nye trender, trender som bortfaller, strategier og nyheter om hvem som gjør hva.