Tilbake

SEO og utfordringene med AI-generert innhold

22. november 2022 tok ChatGPT verden med storm, og skapte stor interesse for hvordan vi kan bruke AI som et verktøy for å automatisere jobbene våre. Fra et SEO perspektiv så vi raskt potensialet i å bruke AI-generert innhold til nettsider, men det er ikke nødvendigvis så enkelt som det ser ut til. Googles egen Search Advocate, John Mueller, har kunngjort at AI generert innhold er mot Googles retningslinjer. For oss blir det derfor avgjørende å finne en balanse mellom mulighetene til AI og retningslinjene, slik at vi kan sikre en fremtid der AI kan fungere som et verdifullt verktøy for innholdsproduksjon uten å gå på akkord med integriteten eller bryte reglene som er fastsatt av Google.

 

Kan google se forskjellen på ai- og menneskegenerert innhold?

Det første spørsmålet vi må stille oss, er om Googles algoritme kan oppdage om innholdet er AI-generert eller skrevet av en person. Google pleier ikke å gi fra seg mye informasjon om algoritmene sine, men har kommentert at algoritmen kan analysere mønstre og skriveferdigheter som identifiserer og evaluerer AI-generert innhold. De har imidlertid ikke kommentert i hvilken grad de er i stand til å oppdage AI innhold eller hvor raskt algoritmen oppdager det. Vi vet at Google jobber kontinuerlig med algoritmene sine og kan derfor anta at de med tiden vil være i stand til å skille AI-innhold fra personlig skrevet innhold.

 

Vår anbefaling

Vår anbefaling er å bruke AI som et inspirasjonsverktøy når du skriver innhold. Ettersom retningslinjene til Google forbyr AI-innhold, er det stor risiko for å miste all trafikk til nettsiden eller domenet. AI kan likevel fortsatt brukes som et verktøy for å hjelpe innholdsprodusenter med å skrive innhold, men det bør aldri kopieres og limes direkte inn på en nettside. Det er allerede vanskelig å opparbeide seg organisk trafikk, og nettsteder trenger godt innhold for å oppnå den rangeringen de ønsker for å få trafikk. AI-innhold kan derfor ødelegge mye av denne langsiktige innsatsen og arbeidet.

 

Praktisk case på AI generert innhold og SEO 

For å gi mer kontekst til hva konsekvensene potensielt kan være, har vi et eksempel på et domene som ble kjøpt og kun brukt til AI-innhold. Vi kan se at det i løpet av en periode på 5 måneder genererte trafikk til domenet og gjennomgående gode posisjoner i søkemotoren. I slutten av september så vi imidlertid et enormt fall i trafikken, som gikk ned til nesten 0. Det var ingen tekniske problemer med siden eller andre årsaker til at all trafikk plutselig forsvant. Den eneste grunnen til nedgangen er at alt innhold ble generert av AI. Det kan potensielt være et duplikat problem der et annet nettsted har nøyaktig det samme innholdet, eller algoritmen har oppdaget at alt innholdet var AI og derfor straffet domenet. Dette er risikoen med AI, og det er derfor vi er tilbakeholdne med å anbefale AI-innhold, ettersom konsekvensene kan være så drastiske. Dette eksemplet viser at det tar tid før algoritmen klarer å oppdage om innholdet er AI-generert eller ikke, men til slutt klarer den å oppdage det og straffe domenet for ikke å ha skapt sitt eget innhold.

 

Oppsummert

Alt i alt har AI-generert innhold fordeler, men konsekvensene er for drastiske til at det kan anbefales som din nye innholdsprodusent. AI-innhold er effektivt og ekstremt kostnadseffektivt, ettersom det ikke er nødvendig å betale en innholdsprodusent. Men når man ser på ulempene, for eksempel kvalitetsproblemer, devaluering av algoritmer og at innholdet ditt blir sett på som spam, trenger det fortsatt menneskelig redigering og kan ikke generere nye ideer. Vi anbefaler at du bruker chatgapt som et inspirasjonsverktøy når du skriver ditt eget innhold.

Vil du vite mer om hva vi vi kan gjøre for deg ?