Tilbake

Hvorfor er kontekstuell annonsering så viktig i 2024?

Kampen om forbrukernes oppmerksomhet ved annonsering er stor, samtidig som bruken av data blir stadig mer regulert. I dette landskapet har kontekstuell annonsering gjenoppstått som en kraftig strategi for å engasjere målgrupper på en relevant og tillitsvekkende måte. Kontekstuell målstyring handler om å plassere budskap i et relevant miljø for å øke annonsens relevans – og dermed effekt.

Nettopp økt effekt er noe vi ofte opplever for våre oppdragsgivere i Amidays, men det er også godt dokumentert. Studier som blant annet Schibsted står bak viser at annonser plassert ved siden av relevant redaksjonelt innhold gir en økning i oppmerksomhet på 48%. Man ser også på annonsene dobbelt så lenge. Med høyere oppmerksomhet og lengre tid brukt på landingssiden, blir budskapet ikke bare sett, men også oppfattet som mer meningsfylt. 

Når annonsen er relevant plassert, resulterer dette i noen imponerende resultater: 

– 30% økning i personer som husker budskapet

– 52% flere liker annonsen godt, da den i mindre grad oppleves som støy.

– 31% flere mener at annonsen er troverdig.

– 19% flere opplever annonsen som relevant.

– 25% flere opplever at de er i målgruppen for merkevaren.

Markedsføring etter “Cookiens tid” gir nye muligheter 

Med den gradvise avviklingen av tredjepartscookies som primærkilde for målrettet markedsføring, har markedsførere allerede måttet finne nye strategier som fokuserer på førstepartsdata og andre smarte måter å finne de rette leserne på. Dette skiftet har både ført til at vi har måttet gå tilbake til “the basics”, samtidig som det har ført til innovasjon og nye initiativ hos både publisister og tech-aktører. 

Veien videre – med AI

Artificial Intelligence (AI) har vært en game-changer innen kontekstuell annonsering. Plattformer som blant annet Kobler og ReadPeak har tatt i bruk AI for å generere optimale målrettinger for annonser, og for å optimalisere tekster på en måte som tidligere var utenkelig. Publisistene på sin side har utviklet egne kontekstuelle løsninger som sørger for at annonsørene fortsatt kan få presise og relevante produkter og plasseringer.

Denne nye bølgen av teknologi og initiativ gir markedsførere mulighet til å målrette sine budskap med uovertruffen presisjon og effektivitet.

Politisk annonsering 

Til sist en liten trendspaning forut for valget i 2025, der vi spår at kontekstuell annonsering vil spille en enda viktigere rolle enn tidligere. Det ble nylig vedtatt enda strengere regler for politisk annonsering i EU. Denne lovgivningen blir gjeldende også i Norge fra og med høsten 2025, og setter strenge krav til merking av annonser, bruk av data og transparens. Med stadig strengere lovgivning i forbindelse med blant annet politisk annonsering, blir kravene til transparens og ivaretakelse av personvern stadig høyere. Det blir en enda mer kompleks jobb for annonsører å sikre at man stadig er oppdatert på hva som gjelder, for å sikre at kampanjene følger alle regler – samtidig som kampanjene fortsatt gir ønsket effekt.

Oppsummert – hvorfor kontekst?

Kontekstuell annonsering er en smart og trygg løsning på de stadig skiftende utfordringene innen display-annonsering, og en viktig del i en kanal- og mediestrategi. I tillegg til smart bruk av teknologi – uten bruk av persondata, skaper kontekstuell annonsering både effekt og tillit hos målgruppen. Det er en fin måte å ta eierskap til et tema på, for å fortelle en historie som har verdi for leseren. Ved å være relevant, blir reklamebudskapet lagt merke til og oppnår beviselig økt effekt!

Ta kontakt med oss om du er nysgjerrig på hvordan kontekstuell annonsering kan brukes i din markedsføring!