Tilbake

Endringer i consent mode gir nye krav for bruk av retargeting og personlig markedsføring

I slutten av 2023 kunngjorde Google at de gjør endringer i sin consent-mode løsning, og at de fra og med mars 2024 vil kreve at alle som benytter seg av deres retargeting-løsninger må benytte en godkjent CMP (Consent Management Platform) for å kunne fortsette å bruke disse verktøyene. Dette gjøres fordi Digital Marketers Act (DMA) trer i kraft denne våren, og krever at man har et aktivt samtykke fra brukeren for at dataen skal kunne benyttes til retargeting og funksjoner som customer match.

Google, sammen med andre store aktører innen den digitale markedsføringssfæren som Apple, Meta og Microsoft, har blitt utnevnt til såkalte ‘Gatekeepers’, som innebærer at de er ansvarlige for å sikre at det tas hensyn til brukerens samtykke og etterfølge aktører som ikke har tilpasset seg dette.

Praktisk sett betyr dette at Googles consent mode, som benyttes via Google Tag Manager, blir oppgradert til versjon 2. Dette innebærer at de introduserer to nye parametere som må tas hensyn til i consent pop-upen man benytter, og disse må videre tilpasses dataene man samler inn i diverse plattformer som Google Ads, Campaign Manager 360, osv. Disse to nye parametrene er ‘ad_user_data’ og ‘ad_personalization’. Førstnevnte benyttes for å bekrefte at brukeren godtar at personlige data sendes til Googles plattformer, mens sistnevnte omhandler personlig markedsføring i form av retargeting og audiences. 

Om du ikke benytter consent mode fra før av er det sterkt anbefalt å få dette på plass da det sikrer at du både tar hensyn til brukernes samtykke, men gir deg også anonymisert data fra de som ikke ønsker å bli sporet via datamodellering. På denne måten sikrer du det optimale datagrunnlaget samtidig som du hensyntar dine brukeres samtykke. 

En oversikt over godkjente CMPer finner du på Googles sider her.

Når disse endringene trer i kraft fra mars 2024 er det derfor veldig viktig at man har en godkjent CMP på plass og har gjort de nødvendige tilpasningene for å kunne fortsette å benytte Googles verktøy og plattformer som tidligere. 

Lurer du på om det er noe du må gjøre for å sikre at du ikke blir påvirket av disse endringene? Ta kontakt med oss i Amidays, så kan vi hjelpe deg ☺️

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg ?