Tilbake

2023 startet blodrødt, men endte godt

Etter at pilene pekte mot en økonomisk avgrunn i begynnelsen av 2023, endte året med all-time-high etter tøffe tak og mye arbeid. Erfaringene skal brukes til å forme fremtiden vår.  

Denne saken ble først dekket av vårt egen bransjenettsted Kampanje.com her https://kampanje.com/premium/februar-2024/innsikt/amidays-mistet-sin-viktigste-kunde-og-styrte-mot-underskudd/

Siden oppstarten i 2017 har ikke avstanden mellom starten og slutten av et enkelt år vært større enn i 2023. Fra utsikter til et underskudd på rundt 5 MNOK endte driftsresultatet på 4,45 MNOK og en sterk inngang i 2024. 

 Nødvendige kutt og hardt arbeid

Utfordringene startet høsten 2022, da vi skilte lag med en av våre klart største kunder, Techstep, etter fem års svært tett samarbeid. Det startet et omfattende og intenst arbeid for både å øke inntektene og kutte enhver tenkelig kostnad. Alle steiner ble snudd. 

Etter flere måneder med blodrøde tall, ble vi som siste utvei tvunget til å gjøre to oppsigelser. Ingen lystig periode for å si det forsiktig. Men hensynet til å trygge arbeidsplassen til flest mulig, vil alltid komme først, sier Jakob Skåltveit, Daglig leder i Amidays. 

Ledig tid forsvant

Tross stor usikkerhet i markedet og behov for å være med på kundenes budsjettmessige oppturer og nedturer i krevende økonomiske tider, kom det et klart taktskifte rett før sommeren 2023. Tilgjengelig kapasitet ble langt raskere enn ventet etterspurt av eksisterende oppdragsgivere som Deloitte, Eidsiva, Movement og Bavaria mf. i kombinasjon med tillit fra helt nye kunder som Elvia, 24SevenOffice og Com4. 

Kundeansvarlig og leder for rådgiverne i Amidays, Trine Kvam Hviding, opplevde det raske taktskiftet spesielt godt.

Når vi brått satt med 30 % ledig kapasitet som følge av det avsluttede samarbeidet med en av våre største kunder, skapte det alvorlige kortsiktige utfordringer, men også rom for nytenkning. Situasjonen gjorde det tvingende nødvendig å være enda mer fokusert på hvordan vi skulle tilføre verdi i fremtiden for andre. Våre kollegaer viste en fantastisk evne til å holde hodet kaldt, snu seg raskt og levere i praksis. Denne svært raske omstillingen har både våre oppdragsgivere og vi som miljø vært tjent med, sier Kvam Hviding.      

Valgkamp som kulturprosjekt

Vel så viktig som å få kontroll på økonomien har det vært å opprettholde en sterk kultur preget av kollegialt samhold i kombinasjon med en offensiv tilnærming i et krevende marked. Valgkampen for Høyre ble et vendepunkt for stemningen internt. 

– Få oppdrag har vært så spennende og krevd så mye av oss, som valgkampen for Høyre i 2023. Teamet i Høyre brukte oss optimalt. Alle kompetanseområder internt jobbet knallhardt til alle døgnets tider for å lykkes med dette høyst engasjerende kampanjearbeidet. Valgkampen viste seg å bli et stort, positivt kulturprosjekt, i tillegg til en vellykket og meningsfull leveranse. Sluttresultatet skapte selvsagt enorm intern stolthet, sier Jakob Skåltveit som ledet arbeidet i samarbeid med rådgiver Lina Agdestein.  

Verdifulle erfaringer

Basert på nedturen og oppturen, er det spesielt noen læringer som blir viktig å ta med videre inn i 2024. Co-founder av Amidays og operasjonelt ansvarlig, Arvid Cedergren, oppsummerer disse slik.

Topp tre feilskjær: 
  • Skjev balanse – Å tillatte at én kunde utgjør så mye av byråinntektene, kommer vi ikke til å tillate i fremtiden. Vi ble alt for sårbare. Risikoen for oppsigelser blir alt for stor, dersom et slikt samarbeid avsluttes brått. 
  • For positivt mindset – Vår tilnærmet maniske positive tro på at “dette får vi til” ble strukket litt for langt. Et noe mer kalkulert tilnærming til hvor raskt vi tar på oss økte kostnader, må vi åpenbart lære av. 
  • Vegring for å ta i det vonde – Vi fikk et par kloke råd fra erfarne venner av Amidays, som vi rådførte oss med når vi så de negative utviklingstrekkene. Vi burde fulgt disse enda raskere for å ta tak i våre utfordringer, snarere enn å håpe i det lengste på at ting ville løse seg.
Topp tre riktige valg:
  • Åpenhet og involvering – Vi har “åpne bøker” i Amidays. Alle vet hvordan det står til med økonomien vår til enhver tid. Det skapte tidlig en nødvendig kollektiv bevissthet rundt situasjonen og gjorde at alle forstod hvorfor vi måtte ta ulike grep for å komme oss tilbake til sunn drift. 
  • Endring er normalen – Fra dag én har vi lagt stor vekt på at kontinuerlig endring av egen virksomhet, kompetanse og tjenester, er en av svært få ting vi med sikkerhet kan tilby våre kollegaer. Det ga oss et enormt omstillingsfortrinn. 
  • Hybrid-kompetanse – Som en konsekvens av hyppige og omfattende markedsendringer, har vi i langt større grad fokusert på å bygge hybrid-kompetanse blant ansatte. Flere har nå minst to faglige ben å stå på, slik at vi raskere og mer fleksibelt kan tilby det oppdragsgiverne trenger.   

– Jeg håper noen av disse rådene kan være til hjelp og nytte for øvrige byråer, enten de er små eller store. Norske annonsører både fortjener og trenger et sterkt og sunt byråmangfold, kanskje spesielt på independent-siden som følge av økt konsolidering i bransjen. Jo flere byråer som klarer seg, jo raskere vil vi her i Norge kunne øke den digitale modenheten og konkurransekraften til høyst ulike annonsører på deres egne premisser. Ikke alle annonsører passer hos et stort nettverksbyrå, sier Arvid Cedergren

2024 og nye ansatte 

Utviklingen i 2023 gjør at Amidays nå har kunnet tilby fire nye kollegaer mulighet til å være med å bygge og forme byrået videre. Rebecca Økland er hentet tilbake fra IT-bransjen og går inn i rollen som leder for Paid Social, Karoline Sundbotten er ansatt fra NoA Connect i rollen som Data & Analytics spesialist, Simen Kronvall kommer fra Møller Bil og går inn i rollen som rådgiver, mens Marte Økland har startet som Intern. 

Planlegging for fremtiden

Vi opplever at vi nå har en viss strategisk gjeld til oss selv, som følge av å ha prioritert kortsiktige utfordringer og muligheter i 2022 og 2023 utover primærfokuset, som alltid vil være å yte maksimalt overfor våre eksisterende kunder. 

Vår forrige vekstplan for Amidays strakk seg til 2022. Selv om vi har en solid grunnmur og arbeider iterasjonsbasert, også med strategi, må den strategiske gjelden ned og et tydeligere målbilde opp. 

– Med 3 x Gaselle-priser i bagasjen og all fersk læring fra “uåret 2022” som brøt den ellers pene vekstkurven vår, skal vi nå brette opp ermene på kveldstid for å finne en kurs som passer både oss og kundene våre i årene fremover, avslutter Jakob Skåltveit. 

Tallene
Amidays20232022Endring i %
Omsetning59,650,119%
Driftsresultat4,451,69163%
Resultat før skatt4,771,70180%