Tilbake

markedsføring

16. oktober 2019

Norske virksomheter vil bruke rundt 21 milliarder på annonsering i 2020. Samtidig er tilliten mellom virksomhetene og deres mediebyråer under press. Det kan sette fart i jakten på nye samarbeidsformer, men også hvem bedriftene velger å rådføre seg med.

Les mer
15. juni 2017

Det er ikke et spørsmål om, men når, norske markedssjefer vil måtte svare på hvordan mer av den digitale annonseringen skal utføres internt.

Les mer