Tilbake

Hvorfor startet vi Amidays?

Nyhetsstedet Kampanje.com stilte oss nylig dette og flere andre spørsmål i forbindelsen med etableringen.

Artikkelen med intervjuet der vi svarer på ulike spørsmål om alt fra ambisjoner til hva vi mener skiller oss fra andre dyktige byråer, kan du lese på nettsidene til Kampanje.

Link til artikkelen.