Monthly Archives: februar, 2022

Spesialkategori for annonsering på Facebook

februar 24th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Spesialkategori for annonsering på Facebook”

I desember 2021 innførte Facebook Special Ad Category som berører annonseringen innen fire kategorier: jobb, kreditt, bolig og valg og politikk. Dersom du ikke benytter spesialkategori for disse bransjene vil du oppleve å få annonsene dine avvist, og potensielt stengt annonsekontoen.

Spesialkategoriene er innført for å hjelpe annonsører å overholde Facebooks retningslinjer for blant annet diskriminering. Hvis man annonserer innenfor en av spesialkategoriene, vil Facebook begrense en del av målgruppemulighetene innen parameter som kjønn, alder, geografi og interesser.Dette betyr at dersom du annonserer for en stillingsannonse så kan du for eksempel ikke predefinere at du ønsker å attrahere kvinner. Skal man annonsere boligsalg eller utleie så ville man i utgangspunktet tenkt at det er hensiktsmessig å målrette mot spesifikke geografiske områder, men det går altså ikke lenger. Hvordan vet vi hvem vi treffer da? Er det bortkastet i annonsere på Facebook?

Fremover må man belage seg på at Facebook sine algoritmer finner de riktige personene for dine annonser. Det høres suspekt ut, men vi vet jo også at Facebook har mange datapunkter på oss brukere, som benyttes til blant annet annonsering. Hvordan dette vil påvirke annonsøres resultater har vi ikke fasiten på enda, men vi har gjort noen tester som tilsier at algoritmene har noe for seg. For en oppdragsgiver har vi i Amidays testet spesialkategori for stillingsannonser hvor vi så at spesialkategori leverte lavere visningspris og over dobbelt så høy klikkrate som annonsene som var segmentert mot blant annet alder og interesser. Det høres jo lovende ut, men det er viktig å være bevisst at vi også her vil treffe mange som er utenfor målgruppen. Derfor er det viktig at man ikke ser seg blind på medieresultater, men også gjør analyser av hvem annonseringen treffer, og kvaliteten på den trafikken man for eksempel trekker inn til landingssiden.

De nye retningslinjene krever mer testing og læring. Samtidig så er det er noen ting vi kan gjøre for å sikre best mulig forutsetning for vår annonsering fremover:

  • Sette seg inn i hvilke retningslinjene som gjelder. Det er ulike begrensninger og muligheter innenfor de kategoriene, så det er viktig å finne ut hvilke tilpasninger man kan gjøre. 
  • Budskap og materiell blir desto viktigere for å sikre at vi oppleves som interessante og attraktive for de vi ønsker å treffe. 
  • Sikre en mediemiks som svarer på kampanjens mål, og treffer målgruppen best mulig.

De nye retningslinjene setter større krav til forståelse av plattformen, og kunnskap om hvordan man utnytter mediekanaler best mulig på deres premisser. Uavhengig av kanal så skal annonseringen sikre vekst innen satte målsetninger, og da må man sette sammen den optimale mediemiksen. Noen ganger så vil dette inkludere Facebook, og noen ganger ikke. Har du spørsmål om de nye retningslinjene, eller hvordan du kan treffe målgruppen din best mulig så hjelper våre spesialister og rådgivere gjerne med det. 


Programmatisk podcast- og lydreklame

februar 23rd, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Programmatisk podcast- og lydreklame”

Podcast er en mediekanal som har vokst kraftig de siste årene, og er fremdeles i sterk vekst. Ukentlig lytter 32% av befolkningen til podcast, og mediet står for 11% av det totale lydkonsumet*. Visste du at veien til å annonsere med ditt budskap i relevante podcaster og på digital radio er kort, også når du har et begrenset markedsbudsjett?

Moduset når man hører på podcast er unikt. Underholdning er den viktigste driveren for podcastlytting, og deretter følger ønske om å lære nye ting, holde seg oppdatert, og å slappe av som viktige grunner*. Det er et oppsøkende medie hvor konsumeringen av innhold er positivt assosiert, og graden av lojalitet er høy. Dette gjør podcastlytting personlig, og lytterne hører og engasjerer seg gjerne i innholdet på en mer aktiv måte enn i andre medier. Med annonsering så har man dermed mulighet til å komme tett på målgruppen med sitt budskap. Det høres spennende ut, men passer det for min merkevare, og bidrar det til å nå mine markedsmål –  er spørsmål du kanskje stiller deg?

I Den store Podrapporten fra 2021 så oppgir 44% at de har gjort en handling basert på informasjon om produkter eller tjenester i en podcast. Flesteparten av disse har søkt etter mer informasjon, og hele 32% har vurdert å kjøpe som følge av det de har hørt*. Dette viser til at kanalen kan benyttes i flere ulike steg i kundens kjøpsreise, men det er viktig å være bevisst hvilken oppgave kanalen skal løse før man går igang med planleggingen.  

3 ting som er viktig å vurdere før man går igang med podcastannonsering

  • Hvem er målgruppen din? 
  • Hva er målsetningen?
  • Hvor i kjøpsreisen skal du påvirke målgruppen?

Podcast kan kjøpes på ulike måter. I tillegg til direktekjøp og kjøp gjennom nettverk så har vi i Amidays god erfaring med programmatiske annonsekjøp i podcast og digital radio (internasjonalt ofte kalt programmatic audio). For flere av våre oppdragsgivere har vi gjennom programmatisk lydannonsering oppnådd gode resultater. Programmatisk lydreklame har gitt  betydelig økt dekning i hyperrelevante målgrupper – på en svært kostnadseffektiv måte. Slik bidro programmatisk til å øke merkevarekjennskapen ytterligere, gjennom plassering av lyd i en kanal hvor budskapet får spesielt høy oppmerksomhet. Annonsekjøpene ga en fin tilleggsdekning til øvrig annonsering, og sørget for en forsterket effekt av de totale markedsaktivitetene. 

Målretting, fleksibilitet og kostnadseffektivitet gjør programmatiske kjøp av digital lyd effektivt, og programmatiske kjøp gjør podcast og digital radio mer tilgjengelig for flere annonsører. I Amidays tester vi stadig ut ulike grep innen det programmatiske området for å sørge for at annonsørenes budskap når best frem til ønsket målgruppe. Mulighetene er mange! Ta kontakt om du vil vite mer. 


*Kilde: Den store Podrapporten 2021: https://www.bauermedianorge.no/wp-content/uploads/2021/04/DenStorePodrapporten2021.pdf


Search as One

februar 4th, 2022 Posted by Aktuelt 0 comments on “Search as One”

I Amidays har vi en helhetlig tilnærming til søk. Vi kaller det Search as One. Denne tilnærmingen sikrer et tett og løpende samspill mellom betalt søk (SEM), organisk søk (SEO) og konverteringsoptimalisering (CRO) for å skape mer vekst og effekt for våre oppdragsgivere.

Tradisjonelt har både markedsavdelinger og byråer behandlet SEM, SEO og CRO hver for seg, og tilnærmet seg arbeidet med søk som adskilte disipliner. Det har gjort det vanskelig å nyttegjøre seg av læring og dra nytte av optimering på tvers av disiplinene. I tillegg har man gått glipp av viktige synergier som har hindret utvikling, slik at man ikke har fått tatt ut det fulle potensialet søk representere i trafikk og annonseringseffekt.

 

I stedet for å isolere SEM, SEO og CRO tilrettelegger vi for en enhetlig tilnærming til søk som en kontinuerlig synergiprosess. Dette gjøres ved å sette nettsiden i fokus, der hver enkelt disiplin bidrar med sine særegne styrker, men basert på hverandres innsikt, læring og resultater. En slik tilnærming legger grunnlaget for økt samlet effekt. Eksakt tilnærming og oppsett skreddersys oppdragsgivers spesifikke behov, siden ingen nettside eller kundereise er lik.

Resultatet av vår Search as One tilnærming, der den til enhver tid beste kombinasjonen av betalt og ikke-betalt trafikk, samt utnyttelse av trafikken på oppdragsgivers nettside, står i sentrum, er økt effekt og resultatoppnåelse. Anbefalinger fra tre forskjellige ekspertiseområder gir også et bedre beslutsningsgrunnlag, i tilegg til å kunne anvende oppdragsgivers egne data bedre på sikt. 

Kort forklart: Med oppdragsgivers nettsteder i fokus skaper Search as One et bedre og tettere samarbeid, der innsikt og synergier mellom betalte og organiske kanaler utnyttes smartere sammen, fremfor å anvendes som separate disipliner.