Tilbake

In-housing

Ved å flytte de mest forretningskritiske områdene av annonseringen in-house i organisasjonen, vil en virksomhet kunne oppnå større grad av kontroll over egen annonsering, kostnader og eierskap til marketing data. Det kan også være mer kostnadseffektivt, og en kilde til kompetanseheving og motivasjon hos de ansatte. I tillegg kan det å eie egen data og kompetanse gjøre din bedrift bedre i stand til å foredle “gullet” i markedsføringen videre i egen organisasjon, enten målet er økt salg og raskere forretningsutvikling.

Men det finnes også utfordringer med å flytte funksjoner og områder in-house. Fremgangsmåtene og modellene for slike endringer er mange. Å vurdere in-housing bør det være en del av en langsiktig strategi, og det vil være krevende uten nødvendig kompetanse.

For å sikre en sømløs og verdifull implementering, er det derfor ofte avgjørende å hente inn en viss ekstern kompetanse og erfaring som kobles tett med interne ressurser, slik at man gradvis bygger opp egen kompetanse og forutsetninger til implementering av nødvendig teknologi.

Amidays bistår med alt fra en innledende vurdering for å avdekke hvorvidt in-housing er den rette veien å gå for deres virksomhet, basert på målsettinger og forutsetninger. Målet er å avdekke hvilken strategi dere bør velge og hvordan denne bør implementeres.

Hva omfatter in-housing?

  1. Analyse, strategi, planlegging og utarbeidelse av roadmaps
  2. Organisering – rådgivning om ulike muligheter og utfordringer knyttet til kompetansebehov og arbeidsflyt mellom interne og eksterne ressurser
  3. Evaluering av og praktisk hjelp til anskaffelse av nødvendig teknologi
  4. Teknisk setup og implementering av teknologi
  5. Innføring, kurs og opplæring i marketing økosystemet (annonsekjøp, data, målgrupper og annonseteknologi), strategi, best practice vs fallgruver, samt bistand til å forstå det norske eller nordiske medie- og teknologilandskapet.
  6. Mulighet å leie operativ bistand i en oppstartsperiode eller lengre oppdrag