Tilbake

Rådgivning

Med mange års erfaring fra markedsførings- og teknologiledelse og strategisk rådgivning, der vi har bistått flere av markedets mest fremoverlente selskaper, vet vi en god del om ulike bransjers særegne utfordringer og muligheter. Denne forståelsen kombinerer vi med det vi kan best; nemlig å bygge bro mellom markedsføring, teknologi og bruk av data.

MarTech – Markedsføringsteknologi

Rett bruk av sofistikert markedsførings- og annonseringsteknologi, er ofte krevende. Samtidig kan mange små og store annonsører selv være tjent med å ta mer kontroll over de viktigste delene av sin digitale annonsering. Ønsker du å avdekke hva din virksomhet kan og bør håndtere internt kontra hva du er mest tjent med å overlate til et eksternt byrå, kan vi bistå med kunnskap, erfaring, fakta og råd. På denne måten får du de beste forutsetningene til å treffe gode avgjørelser tilpasset din markedsavdeling og dine behov.

Vi tilbyr løpende sparring, workshops eller prosjektbasert bistand som hjelper deg med å utnytte mulighetene som ny teknologi gir. Vi kan bistå enten du er annonsør som vil oppnå bedre resultater fra egen markedsføring, eller om du er publisist som vil øke inntektene fra trafikken på sidene dine.

Kjøper du allerede programmatisk annonsering av et annet byrå, men er usikker på hva du får, hvor dine annonser vises, og hva du egentlig betaler for? Da hjelper vi deg med å forstå mer av hva som skjer, slik at du kan bli en enda bedre og tydeligere innkjøper.

Digital analyse og data

Å samle inn, analysere og sikre anvendelse av data i praksis, er noe av det viktigste vi bistår våre oppdragsgivere med. Dette er ofte forutsetningen for å kunne nyttegjøre seg av mulighetsrommet innen ulike former for digital markedsføring. Vårt mantra i Amidays har alltid vært at data skal være “actionable” for å kunne representere verdi, både for oss som rådgivere og deg som oppdragsgiver. Vårt viktigste bidrag er å trekke ut essensen av de mest relevante dataene fra dine kanaler og ulike kilder, analysere disse og presentere tydelige og innsiktsbaserte anbefalinger basert på denne innsikten, slik at både markedsavdelinger og ledergrupper får et faktabasert og pålitelig beslutningsgrunnlag til støtte for viktige veivalg og prioriteringer.

For å bidra til å gjøre ulike former for data mer tilgjengelige, setter vi opp automatiserte dashboard-løsninger, der all informasjon fra ulike kilder oppdateres i sanntid. Vår erfaring er at dette bidrar til å økt kunnskap, nysgjerrigheten og appetit på anvendelse av data i praksis internt hos virksomhetene vi bistår. Vi er også løpende involvert i planlegging og praktisk håndtering for å sikre at personvernet til dine sluttkunder ivaretas på en trygg og lovlig måte. 

Vekstkartlegging og modenhetsanalyser

Som vekstpartner utfører vi mulighetsstudier og audits for våre oppdragsgivere, ofte i krysningspunktet mellom salg, markedsføring og forretningsutvikling. Ved hjelp av teknologi, data og analyse leverer vi gap-analyser som avdekker hvor du har størst potensiale for videre vekst og hvordan gapene som hindrer vekst kan tettes. Vi analyserer også det digitale modenhetsnivået innen markeds- og annonseringsteknologi og databruk i virksomheter, samt hvor potensialet for en sterkere kobling mellom forretningsmål, inntjening og digital markedsføring er størst.

De fleste selskaper har klare målsettinger koblet til vekst, omsetning og resultater. Vi ser imidlertid ofte at det mangler et tilsvarende tydelig bilde av hvordan de ulike digitale kanalene skal bidra til å nå målene som er satt. Her hjelper vi med å definere tydelige målsettinger og KPI-er på kanal-nivå, som igjen kan visualiseres i et marketing dashboard skreddersydd informasjonsbehovet til ulike stakeholdere i din virksomhet. 

Marketing- og forretningsrådgivning

Med lang erfaring fra norske og internasjonale oppdragsgivere kan vi bistå som en “trusted advisor”, innleid markedssjef eller strategisk sparringspartner i enkeltprosjekter etter  behov. Vi kan rådgi, men også avlaste. I det daglige kan vi sikre at hele eller deler av det løpende marketing-maskineriet ledes og går på skinner. I hektiske perioder ser vi at rollen som markedssjefens høyre hånd kan bidra til å “simplify marketing” i praksis.

Vurderer du å endre organiseringen av det løpende markedsarbeidet i din virksomhet kan vi bistå med å etablere en fleksibel marketing-hub bestående av egne ansatte, faste samarbeidspartnere og spissede frilansere. 

Medierådgivning

Vi har en faktabasert tilnærming til hvordan ulike kanaler, med sine unike styrker og egenskaper best bør utfylle og støtte hverandre i tråd med de forretnings-, salgs- og markedsmålene vi til enhver tids skal bidra til å nå. Vårt mål er alltid å finne den objektivt beste mediemiksen slik at du utnytter markedsmidlene dine så effektivt som mulig.

Møt våre rådgivere

 • Trine Kvam Hviding
  Client Director | Senior Advisor

 • Trine Kvam Hviding
 • Marte Nordsveen
  Advisor | Client Lead

 • Marte Nordsveen
 • Lina Agdestein
  Advisor | Client Lead

 • Lina Agdestein
 • Jakob Skåltveit
  CEO | Senior Advisor

 • Jakob Skåltveit
 • Arvid Cedergren
  COO | Senior Advisor

 • Arvid Cedergren