Techstep

Ved hjelp av mobilteknologi har børsnoterte Techstep ASA, sammen med partnere som Apple og Samsung, bidratt til å forbedre arbeidslivet og å hjelpe ansatte i nordiske virksomheter til å jobbe mer effektivt, trygt og bærekraftig. Amidays har i fem år bistått med digitalisering av markedsarbeidet.

Case

Digitalisering av markedsarbeidet

  • Oppdragsgiver

    Techstep

Utfordring

Da første pilot-prosjekt startet vinteren 2018 var oppfordringen til oss i Amidays tydelig: “Dokumenter tydelig positiv forretningsmessig impact fra datadrevet B2B-annonsering for oss i Techstep”.

Gjennom flere års samarbeid har utfordringene vi har bidratt til å løse blitt flere, større og mer komplekse. Typiske kjennetegn ved oppgavene vi har arbeidet med, har likevel alltid vært nært knyttet til anvendelse av data for å kunne fatte bedre og raskere beslutninger, målrettet digital annonsering mot ulike beslutningstakere i privat og offentlig sektor, samt tydelige bidrag til økt demand generation – i form av leads (MQLs og SQLs) for å støtte selskapets vekstmål.

Leveranse

Det er vanskelig å oppsummere fem års tett samarbeid, der mange nøkkelpersoner hos både Techstep og Amidays har vært involvert i høyst ulike leveranser og prosjekter. For likevel å gi et lite innblikk i hva vi faktisk har arbeidet med, har vi satt opp et par eksempler her.

  • Vi har til enhver tid håndtert 3-5 større B2B-markedskampanjer per kvartal – i samarbeid med Techstep, Apple og Samsung for å støtte ulike forretnings- og marketing målsettinger.
  • Vi har bidratt til effektivisere og målrette markedsarbeidet i Norden gjennom løpende anvendelse av alle typer datadrevet annonsering sammen med tiltak for organisk trafikkvekst, slik som SEO og CRO.
  • Vi har bistått med identifisering, valg og implementering av en rekke ulike adtech/martech verktøy for økt ressurs-effektivisering og treffsikkerhet; Fra DCO-løsninger og automatisering, til verktøybruk innen creative performance og variasjon i bruk av annonsemateriell.
  • Vi har vært tungt inne i prosjekter knyttet til innhenting, analyse og visualisering av forretnings- og marketingdata for å sikre at både ledergruppen og ulike operative ressurser i Techstep har kunnet se et sanntidsoppdatert beslutningsgrunnlag.
  • Vi har bistått i onboarding av i alt tre ulike CMO-er gjennom årenes løp, for raskt å kunne bridge dem vel inn i såvel det strategiske som det løpende markedsarbeidet.
  • Vi har vært en del av Techstep sitt “in-house”-team i ulike perioder, for å hjelpe til med erfaring og kapasitet når det har trengtes som mest. Både som interim CMO, som prosjektledere og som fagspesialister.

Resultater

Resultatene vi har oppnådd strekker seg fra tydelig økning i alt fra antall besøkende på Techstep sine ulike sites, til økt kjennskap og kunnskap om verdien av selskapets tjenester, til klar vekst i antall innkommende, relevante henvendelser fra potensielle kunder. Detaljene rundt de konkrete måltall og resultater vil og må behandles konfidensielt.

Det kanskje viktigste “proofpoint-et” som oppsummerer resultatene vi har vært med på å skape, er at Techstep med deres partnere Apple og Samsung har sett den klare nytteverdien av å arbeide tett med Amidays gjennom “oppturer og nedturer” over mange år. Spesielt i lys av at byrå-landskapet vi opererer i er så kompetitivt. I et samarbeid der hverken Amidays eller Techstep har vært kontraktsmessig “låst” til hverandre over lang tid, er og blir tilliten og resultatene som er skapt gang på gang, år etter år, noe vi i Amidays er stolte over å ha oppnådd – for og med Techstep ASA.

Referanser oppgis mer enn gjerne på forespørsel, basert på scope og interesse.

Tilbake