Movement

Movement er størst på salg av brukte møbler og kontorutstyr i Norge. Nytenkning rundt bruk av betalt søk for å nå nye vekstmål sammen med Amidays har gitt resultater. Til nå har vi oppnådd en ROAS økning på 433 % og 54 % lavere kostnad per konvertering fra søkemotorannonsering alene.

Case

Lønnsom nytenkning rundt betalt søk

  • Oppdragsgiver

    Movement

Utfordring

Den første utfordringen Movement stod overfor var mangelen på et faktabasert grunnlag som kunne bidra til å fastslå om ulike investeringer i data-dreven annonsering kunne regnes hjem eller ikke. Dernest stilte Movement spørsmålstegn ved hvorvidt det som var gjort tidligere innen digital markedsføring utnyttet markedspotensialet til selskapet tilstrekkelig

Leveranse

Samarbeidet startet med en analyse av nåsituasjonen, potensialet som kunne realiseres gjennom betalt søk om man fant nye måter å arbeide på, samt en full revisjon av det eksisterende Google Ads oppsettet som Movement tidligere var anbefalt å benytte. Movements hypotese om hvilket budsjettnivå som burde ligge til grunn for fremtidige søkeordannonseringen ble også etterprøvd. Resultatet av analysearbeidet ga svar som overrasket. Det ideelle skjæringspunktet mellom kost/nytte viste at Movement ikke burde investere så tungt som planlagt. Snarere tvert imot.

Leveransene fra Amidays for å bistå Movement med å nå sine vekstmål har inkludert:

  • Full restrukturering av selskapets annonsekonto, der de månedlige budsjettene ble betydelig nedjustert, samtidig som resultatene ble bedre enn tidligere
  • Oppsett av søkeordannonsering i Bing som et kompletterende tiltak til bruk av Google Ads for å sikre at Movement når alle potensielle kunder uansett hvilken søkemotor de bruker
  • Analyse og pilotering av display og programmatisk annonsering gjennom bruk av dynamiske retargeting-annonser i Google Studio. Løsningen som er satt opp sikrer at Movements varer automatisk hentes fra en feed og viser i display annonser i tråd med Movements visuelle identitet.
  • Oppsett av sanntids resultatrapportering visualisert i et skreddersydd dashboard, der Movement til enhver tid kan se se hvor mye selskapet får tilbake for hver investert markedskrone.

Resultater

Movement har kort oppsummert fått økt kontroll, mer innsikt og bedre resultater som støtter deres forretningsvirksomhet. Til nå viser tallene en økning på 433 % i ROAS og 54 % lavere kostnad per konvertering fra betalt søk. Programmatisk display kan så langt vise til 265 % økning i ROAS.

“Det viktigste for Movement er selvsagt at vi får den rådgivningen og operative bistanden som sikrer at vi vokser. Her leverer Amidays, kort oppsummert. Det passer oss at de er faglig nerdete, men fortsatt svært enkle å jobbe med”

Svein Moen

Daglig leder og grunnlegger av Movement

Tilbake