Inatur

Inatur.no er Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur. Økonomien er sunn og veksten jevn. Men kan omsetningen dobles på 5 år? Og hvilket bidrag kan digital markedsføring gi? Dette var noen av spørsmålene Amidays fikk i oppgave å besvare som en del av et vekstprosjekt.

Case

Hvordan sikre fremtidig vekst?

  • Oppdragsgiver

    Inatur

Utfordring

Inatur ønsket et tydelig bilde av hvor stort vekstpotensiale markedsplassen hadde, samt hva veksten potensielt ville koste. I tillegg så Inatur at konkrete råd om hvordan betalt søk og annonsering i sosiale medier kunne brukes mer effektivt, trolig ville bidra til en omsetningsøkning på kort sikt.

Leveranse

Prosjektet fra Amidays tok utgangspunkt i at Inatur hadde god kompetanse og mye erfaring internt i egen organisasjon. En todelt leveranse ble planlagt, der den første var en total gjennomgang av hvordan Inatur selv kunne optimalisere bruken av ulike tekniske markedsføringsverktøy, som Google Analytics, Google Ads og Facebook. Denne leveransen bestod av tydelig anbefalte tiltak som Inatur selv kunne gjennomføre. Kortsiktige vekst for egen maskin, kort fortalt.

Den mer omfattende del to av leveransen innebar en større analyse av markedet Inatur opererer i, hvor stor markedspenetrasjon de hadde, samt vekstpotensialet for deres ulike produkt- og tjenesteområder basert på hver kategoris størrelse. Analysearbeidet viste raskt hvilke tjenester som ville kunne bidra til å skape størst vekst, hvilke innsatsfaktorer som måtte på plass i form av både budsjetter og kapasitet, samt hvordan Inatur kunne gå frem for å nå scenarioet om doblet omsetning innen fem år.

Resultater

Inatur har nå et detaljert og faktabasert beslutningsgrunnlag som viser hvilke veivalg og tiltak som bør iverksettes for å nå vekstmålet i løpet av 2022. Amidays har også anbefalt Inatur å se nærmere på potensialet som knytter seg til CRO (konverteringsoptimalisering) og SEO (søkemotoroptimalisering), da dette henger nært sammen med digital annonsering. I tillegg har Inatur fått levert et dashboard som i sanntid viser utviklingen knyttet til de viktigste KPI´ene og målsetningene Amidays definerte i denne vekstprosjektet.

“Inatur har fått innsikt, sparring og anbefalinger som gjør det lettere for oss å treffe gode beslutninger internt. Leveransen fra Amidays ga oss et nyttig beslutningsgrunnlag.”

Torbjørn Kvien Madsen

Markedssjef, Inatur

Tilbake