Propr.no

“Selg bolig selv”-tjenesten Propr.no har utnyttet datadreven annonsering til sin fordel de siste tre årene. Rett samspill mellom programmatisk annonsering, annonsering i sosiale medier og betalt søk, samt innføring av marketing-verktøy for materiellproduksjon, måling og rapportering, har samtidig bidratt til at markedsføringskostnadene per ny kunde er halvert, samtidig som selskapet er i vekst.

Case

Sterk vekst og halvert marketing-kost per kunde

  • Oppdragsgiver

    Propr.no

Utfordring

Da Propr og Amidays begynte å samarbeide høsten 2017 var det klart at TV-, print- og radio-annonseringen som ble benyttet tidlig i lanseringsperioden hadde kostet selskapet mye. Samtidig var det et tydelig ønske om at data og resultater fra all løpende annonsering skulle kunne brukes aktivt i videreutviklingen av Proprs tjenester, men også til å sikre at nytt kreativt annonsemateriell ble mer treffsikkert.

Leveranse

Amidays startet oppdraget med å gjøre en audit av hvordan markedsføringsteknologi og digital annonsering kunne bidra til å nå Proprs vekstmål mest mulig effektivt. En ny kanaluavhengig data- og målgruppestrategi ble lagt. Det samme ble en ny samarbeidsmodell som sikret at uttak og budskap i større grad ble tilpasset målgruppenes ulike behov i forskjellige deler av kundereisen. Leveransene fra Amidays for å løse Proprs utfordringer inkluderte:

  • Fullt oppsett av verktøy og plattformer for alle typer data-dreven annonsering.
  • Samarbeidsmodell for å sikre samspill mellom annonseringsdata, kreativitet og tjenesteutvikling basert på løpende innsikt og resultater.
  • Operativ håndtering av programmatisk annonsering, betalt søk og annonsering i sosiale medier som Facebook.
  • Oppsett av en CMP-løsning (Creative Management Platform) for å redusere produksjonskostnader til materiell, slik at mer tid kunne allokeres til det kreative.
  • Etablering av sanntidsrapportering fra all data-dreven annonsering, samt nye målepunkter på Propr.no, i ett dashboard til Proprs og øvrige samarbeidspartnere.
    Løpende rådgivning knyttet til bruk av ulike typer markedsføringsteknologi.

Resultater

Propr har fått et trimmet marketing-leveranseteam, som bidrar til at data og resultater aktivt benyttes for å ta veivalg og beslutninger. Forretningsmodellen til Amidays sikrer objektive råd knyttet til hvordan budsjetter skal fordeles mellom ulike kanaler til hver tid.

Propr har de siste to årene hatt en vekst på mellom 55 og 60 %. Markedsføringskostnaden per nye kunde ble halvert fra 2017 til 2018. I 2019 og 2020 har vi styrt etter en gitt kostnad per nye kunde for å sikre både vekst og lønnsomhet. Dette betyr at vi kan øke budsjett og nå ut til flere så lenge vi er innenfor lønnsomhetsmålet.

“Amidays har tydelig vist at de kan ta rollen som en digital vekstpartner. De forstår koblingen mellom ulike marketing-disipliner, digital tjenesteutvikling og vår øvrige forretningsdrift, i tillegg til å ha full kontroll på den daglige data-drevne annonseringen.”

Kjetil Eriksson

Daglig leder, Propr.no

Tilbake