Høyre

Vår oppdragsgiver Høyre ble kåret til både valgvinner og valgkampvinner av kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Aktiv anvendelse av “actionable data” og automatisering av 1600 “skreddersydde” annonser tilpasset ulike saker, budskap og velgergrupper, var noen av ingrediensene bak suksessen. 2023-valgkampen bygget på et allerede godt samarbeid fra 2019- og 2021-valgene. Resultater, læring og erfaring fra disse ble lagt til grunn for 2023-strategien.

Case

Valgkampvinner 2023

 • Oppdragsgiver

  Høyre

Utfordring

I motsetning til ved stortingsvalg, stiller kommune- og fylkestingsvalgkamper helt andre krav til presisjon og lokal relevans i all kommunikasjon. Lokalvalgkamp er en vesentlig mer kompleks øvelse enn å gjennomføre nasjonale kampanjer. Å drive en god og effektiv valgkamp for Høyre sentralt, samtidig som store og små lokallag parallelt skulle få bistand til å løse sine spesifikke valgkampbehov, var derfor en krevende utfordring i valgkampen 2023. Skalerbarhet, automatisering og mulighet for raske og effektive endringer var viktige hensyn som måtte ivaretas. I tillegg var det viktig å få mest mulig ut av hver eneste valgkampkrone. Dessuten måtte selvsagt alt kunne dokumenteres for løpende analyse og evaluering.

Leveranse

Uten at vi kan eller vil gå i detalj på hvordan vi arbeidet i ulike faser for å bistå Høyre med sjøsettingen og gjennomføringen av deres valgkampstrategi, kan vi imidlertid dele hovedområdene der vi i Amidays var involvert. Både som rådgiver innen adtech/martech-anvendelse, og som partiets mediebyrå. Samarbeidet omfattet i hovedtrekk følgende:

 • Overordnet planlegging og disponering for den digitale valgkamp-planleggingen
 • Datastrategi og målgruppebygging
 • Automatisering og teknologibruk
 • Mediestrategi og kanalplanlegging
 • Testkampanjer og tilpasning av kampanjerigg / workflow
 • Produksjon og tilpasning av materiell
 • Operasjonell gjennomføring i alle mediekanaler, samt arbeid med organisk synlighet
 • Løpende samarbeid
 • Bistand til +40 lokallag, deriblant Oslo og Viken.

Et av våre viktigste enkeltbidrag var å bygge en feed-basert løsning (Dynamic Creative Optimization) for programmatisk display og paid social-annonsering. Alle elementer i en annonse skulle kunne skreddersys; Enten det var bilde av den lokale ordførerkandidaten, hovedbudskap eller hva annonsen oppfordret velgerne til å foreta seg. Gjennom geografisk målstyring fikk hvert enkelt lokallag frontet sine kandidater og viktigste saker fra sine program, slik at de kunne nå ut til sine respektive lokalmiljøer med skreddersydde annonser. Løsningen tillot også raske materiellbytter i takt med budskapsprioriteringer fra Høyres kampanjeavdelinger både sentralt og lokalt, eksempelvis basert på redaksjonell dagsorden.

Annonsene ble vist på trygge norske nettsteder, utelukkende via “whitelists” og avtaler med de ulike mediene. Dette ga oss full kontroll på hvilke nettaviser vi var tilstede på, slik at vi til enhver tid kunne garantere at annonsebudskapene ble vist i en trygg kontekst. Med hovedvekt på lokale medier fikk vi effektivt vist budskapene der velgerne forventet å finne relevante nyheter om nettopp deres kommune eller by.

Videre bidro vi med relevant tilstedeværelse i søkemotorer, både med annonser og ikke-betalt informasjon linket til Høyres ulike nettsteder om kandidater, egen politikk og nyheter om aktuelle saker.

Alt dette ble gjort for å sikre en så geografisk relevant valgkamp som mulig, samtidig som personvern ble trygt ivaretatt i tråd med norsk lovverk – noe som var essensielt å ha trygghet rundt for Høyre.

Resultater

Klart viktigst var det selvsagt at Høyre ble landets største parti. Det ble et historisk godt lokalvalg i både småkommuner og i de fleste av landets største byer. Vi var vitne til det politiske kommentatorer kaller et “landslide”.

Hyggelig for oss i Amidays – og for Høyres kampanjeavdeling – var også at media og uavhengige valgkampjuryer kåret partiet til den klare valgkampvinneren, der bruken av digitale virkemidler ble fremhevet spesielt.

Resultatet fra den mer operative gjennomføringen var millioner av visninger fordelt på prioriterte geografiske områder og velgergrupper med skreddersydde budskap for hver enkelt kommune, som hadde høy relevans og treffsikkerhet. Vi velger å tro at dette bidro til å synliggjøre og differensiere Høyres politikk, noe som ga tydelige resultater ved valget. Mye av annonseringen presterte historisk sterkt basert på benchmark-tall og resultater fra tidligere valgkamper.

Full fleksibilitet til å endre budskap i løpet av valgkamperioden basert på løpende innspill fra lokallagene, samt mulighet til å øke eller redusere annonseringstrykket avhengig av hvilke tilbakemeldinger man fikk fra lokallagene, Høyre sentralt og ulike velgergrupper var også sentralt. Dette bidro til en mer effektiv og dynamisk valgkampgjennomføring.

Høyre benyttet totalt 1600 variasjoner av bilder og budskap som automatisk ble satt sammen og vist for velgere basert på hvilke saker Høyre sentralt og lokallagene til enhver tid ønsket å løfte frem.

Basert på viktige erfaringer og læringer fra 2023-valgkampen, er nå tankearbeidet knyttet til hvordan vi kan bidra til å oppnå en enda bedre og mer vellykket valgkamp i 2025 for lengst startet.

Tilbake