Elvia-fondet

Med nær 1 million kunder og ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, er samfunnsansvar en viktig del av Elvia sitt arbeid. Ved bruk av gode, engasjerende historier, effektive dekningsmedier og spisset datadrevet annonsering økte søkertallene til Elvia-fondet med 135% fra 2023 til 2024. 

Case

Elvia-fondet

  • Oppdragsgiver

    Elvia

Utfordring

Elvia og Eidsiva gir hvert år NOK 1.000.000,- til ulike foreninger og organisasjoner som gjør et ekstra positivt arbeid for å fremme miljø, unge og inkludering. Tildelingen skjer gjennom Elvia-fondet, der ulike organisasjoner kan søke støtte til nettopp sin sak. Amidays fikk i oppgave å øke antall søkere, slik at støtten fra fondet kunne skape enda større positive ringvirkninger for ulike lokalsamfunn. Med et utgangspunkt på over 450 søkere i 2023 var dette i utgangspunktet en krevende oppgave. Men utfordringen ble løst gjennom en effektiv kampanje over 6 uker våren 2024. 

Leveranse

Det viktigste kommunikasjonsgrepet som ble gjort var tydelig å vise hva tidligere mottakere av Elvia-fondets midler hadde klart å utrette. Ildsjeler og deres historier ble aktivt brukt for å synliggjøre deres ulike initiativ og prosjekter som fremmet nettopp miljø, unge og inkludering på en tydelig og engasjerende måte. For å nå ut til alle dem som skulle oppfordres til å søke Elvia-fondet, delte vi oppgaven i to: Kunnskapsbyggende og taktisk annonsering. 

 

  • Kunnskapsbyggende – Her benyttet vi oss av META og Display/Native-annonser. I begge kanalene brukte vi artikler om dem som mottok støtte i 2023 og løftet disse frem i Elvia sitt nettområde. Inspirasjon var en klar fellesnevner for all annonsering. I tillegg anvendte vi egne annonser i lokalområdene til dem som mottok støtte i 2023, slik at vi fikk vist hva Elvia-fondet konkret hadde bidratt til i deres lokalsamfunn.
  • Taktisk – Her var målrettet bruk av META og LinkedIn essensielt. På LinkedIn lagde vi målgrupper ut fra personer som arbeidet i ulike frivillighetsorganisasjoner,  idrettsklubber m.m I tillegg benyttet vi relevant data fra fjoråret, for å få repetert budskapet til relevante foreninger.
  • Mot slutten av kampanjeperioden ble også retargeting annonser på META tatt i bruk med spissede, taktiske budskap med oppfordring om å søke midler. 

Resultater

  • 1060 søkere, en økning på 135,5% fra 2023 til 2024. 
  • 13 756 klikk til landingssidene, som er en økning på 25% fra foregående år.
  • Totalt nådde vi ut til 406 000 personer, som også var relevant for å vise en del av Elvia sitt arbeid innen samfunnsansvar, som ikke var like godt kjent for alle. 
Tilbake