Tilbake

Anorak og Amidays på ANFO Adtech

Hvordan skaper man mer relevant markedsføring ved å kombinere kreativitet, data og teknologi for en svært resultatorientert kunde som Propr? Vi deler erfaringene våre på ANFO Adtech.

Utfordringen vi gikk løs på sammen med Proprs lead-byrå, Anorak, var som følger: Kan to “ytterpunkter” innen marketing-faget sammen drive frem nye arbeidsmetoder som gir mer relevant markedsføring og sterkere resultater? Kunne vi bidra til at Propr fikk kapitalisert ytterligere på all den sterke tenkningen, de gode planene og det kreative materialet som Anorak leverte ved å feede inn mer relevant data fra den løpende annonseringen? Ville det gi alle parter et bedre beslutningsgrunnlag når ulike veivalg skulle tas?

Vi mener å ha kommet langt på vei med å knekke denne nøtta sammen med Anorak og Propr. På ANFO Adtech-konferanse den 26.10 forteller vi mer om hvordan vi har gjort dette i praksis og hvilke erfaringer vi har høstet underveis. Meld deg på ved å besøke https://www.anfo.no/tech-creative eller ta kontakt med oss direkte om du synes dette er relevant.