Tilnærming

Bruk av avansert markedsføringsteknologi skal ikke gjøre hverdagen mer kompleks. Tvert imot. Vår fremgangsmåte er derfor enkel og metodisk, slik at din virksomhet kan utforske nye veier til økt vekst med lavest mulig risiko.

Utviklingen i skjæringspunktet mellom teknologi, markedsføring og bruk av data, er rask og spennende. Samtidig blir hverdagen til ledere med ansvar for markedsføring og salg stadig mer kompleks. Noe av det viktigste vi gjør for våre kunder, er å forenkle den daglige bruken av presis, datadrevet annonsering. Derfor har vi også valgt en enkel fremgangsmåte

Planlegging

Med utgangspunkt i dine konkrete forretnings-, salgs- og markedsmål, avdekker vi hvor potensialet for fremtidig vekst er størst og hvordan potensialet best kan utnyttes. Basert på innsikt og forståelse for hvilken situasjon din virksomhet befinner seg i og hva dere ønsker å oppnå, legger vi tydelige handlingsplaner for å sikre at vi raskt kan begynne arbeidet med å nå målene som er satt. Om du allerede har gjort mye av planleggingen internt, bruker vi tilsvarende kort tid i denne fasen. 

Pilotering

Vi liker ikke å eksperimentere med din tid og dine budsjetter. Samtidig er stillstand og skepsis til å utforske nye markedsføringsmuligheter risikabelt i et marked som raskt utvikler seg. Basert på faktabaserte arbeidshypoteser starter vi målrettet pilotering av de tiltakene og virkemidlene som vi klart anser vil gi mest effekt. I praksis betyr det at vi arbeider i “test-learn-evaluate-improve”-sprinter (kall det gjerne agile marketing), der resultater og erfaringer legges til grunn for fremtidige prioriteringer.

 

Skalering

Basert på én eller flere parallelle marketing-piloter får vi et tydelig bilde av hva som skaper mest effekt og best resultat. Nå er tiden kommet for å skalere opp det som mest effektivt støtter dine forretningsmål. Samtidig skalerer vi ned det som gir lavere effekt enn først antatt. Beslutningsgrunnlaget som nå er på plass gjør det enklere å avgjøre hva slags investeringsnivå som gir best resultat med lavest mulig risiko på lengre sikt. Slik forener vi fleksibilitet og forutsigbarhet i praksis. 

Lagspillere med nettverk!

Vi skal ikke være gode på alt. Vi tror de beste resultatene for deg som kunde skapes i tett samarbeid med øvrige dyktige spesialister som virkelig kan sakene sine – enten de jobber internt i din virksomhet eller hos dine andre samarbeidspartnere. Har du behov som vi i Amidays ikke dekker, setter vi deg gjerne i kontakt med eksperter og fagmiljøer i vårt eget nettverk, enten du trenger kreativ kraft, engasjerende innhold eller dyktige digitale produsenter. Vi kan mange års erfaring fra tett samarbeid med markedets fremste rådgivningsmiljøer og byråer på en rekke områder, som din virksomhet kan dra veksel på sammen med oss.